ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ


Tην σύσταση Μεικτής Συντονιστικής Επιτροπής, με εντολή την παρακολούθηση και υλοποίηση κοινών δράσεων στον Τομέα της Νοσοκομειακής Περίθαλψης, αποφάσισαν ο Υπουργός Υγείας Δρ. Σταύρος Μαλάς και ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κ. Ανδρέας Λοβέρδος, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα υπουργού στην Κύπρο.

H ad hoc Επιτροπή θα παρακολουθεί τα προγράμματα υλοποίησης των δύο υπουργείων και θα υποβάλλει τριμηνιαίες αναφορές και εισηγήσεις. Κεντρικός στόχος είναι η δημιουργία ενός Ενιαίου Ιατρικού Χώρου που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των Ιατρικών Υπηρεσιών που προσφέρονται σε ασθενείς και στις δύο χώρες.


    Στην κορυφή