ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΥΝΑΝ


Σε εκτέλεση απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ και τη σύμφωνη γνώμη του Κ.Δ.Σ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Μαρτίνης συγκρότησε επιτροπή υπό την προεδρία του και με τη συμμετοχή των κ.κ. Ηλία Κουτσογιαννόπουλου (Γενικού Γραμματέα του Κ.Ι.Ε.Ν.) και Θεμιστοκλή Χαραμή (Γενικού Διευθυντή του Κ.Ι.Ε.Ν.), για να έρθει σε επαφή με συμβουλευτικές εταιρείες αναγνωρισμένες και διεθνούς κύρους, προκειμένου να ανατεθεί η έρευνα εξεύρεσης επενδυτή ή αγοραστή για το Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ.


    Στην κορυφή