ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ


Τη σύσταση ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων επιδομάτων ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας στα πλαίσια της Ανασυγκρότησης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης ανακοίνωσε την ένταξη των Κ.Α. Φ. Κ. Α στο Ε. Σ. Υ. για την παροχή υπηρεσιών Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης.
Ειδικότερα:
Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

"Στη σημερινή κρίσιμη για τη χώρα συγκυρία, ως Πολιτεία παρεμβαίνουμε στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, ανασυγκροτώντας το υπάρχον σύστημα και εντάσσουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τα Κέντρα Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Κ.Α.Φ.Κ.Α.), προκειμένου το Ε.Σ.Υ να αποκτήσει Φροντίδα Υγείας 4ου Βαθμού, δηλαδή τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης.

Στο χώρο των αμιγώς προνοιακών δομών, προχωρούμε σε εξοικονόμηση ανθρωπίνου δυναμικού και οικονομικών πόρων συνενώνοντας τις μονάδες κοινωνικής αλληλεγγύης κάτω από ενιαία διοίκηση ( ενιαία διοικητική και οικονομική υπηρεσία, ενιαίες προμήθειες, δικτυακή λειτουργία ). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και εξοικονόμηση δυνάμεων.

Μοναδικοί γνώμονες της προσπάθειας μας είναι η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στους συμπολίτες μας, η δυνατότητα καλύτερης προσέγγισης σύγχρονων ασθενειών ( Αλτσχάιμερ, αυτισμός, άνοια ) και η αποτελεσματικότερη παρέμβαση στα κρίσιμα ζητήματα της αναδοχής και της υιοθεσίας.

Στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται η τήρηση ενιαίου Εθνiκού Μητρώου δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων. Ο αριθμός των υφιστάμενων 94 ξεχωριστών μονάδων κοινωνικής φροντίδας σε όλη τη χώρα, μειώνεται σε λιγότερο από το μισό ύστερα από τις διοικητικές συνενώσεις. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ένας στόχος διπλός : α) η δημιουργία σύγχρονου συστήματος αποκατάστασης σε όλη την επικράτεια, με ενιαία δομή και φιλοσοφία και με εφαρμογή των πλέον σύγχρονων παροχών σε επίπεδο ποιότητας νοσηλείας διαγνωστικών - θεραπευτικών τεχνικών και νέων τεχνολογιών και β) η επίτευξη περισσότερο αποτελεσματικής οικονομίας κλίμακας, με την μείωση της γραφειοκρατίας, την καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού και πόρων, την παροχή ταχύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πολίτες , χωρίς την αύξηση του κόστους αυτών.

Ως σήμερα, η ύπαρξη πολλών μικρών και αδύναμων μονάδων κοινωνικής φροντίδας δημιούργησε μεγάλο αριθμό προβλημάτων στην παροχή κοινωνικής προστασίας και αύξησετο κόστος χωρίς όφελος για τους πολίτες που απευθύνονται στο εθνικό σύστημα κοινωνικής φροντίδας. Με την ενσωμάτωση των Κ.Α.Φ.Κ.Α. στο Ε.Σ.Υ, οδηγούμαστε τόσο σε μείωση του κόστους λειτουργίας, όσο και σε αύξηση εσόδων για το Ε.Σ.Υ με την επίτευξη πληρωμών από τα ασφαλιστικά Ταμεία."

    Στην κορυφή