ΣΥΣΚΕΨΗ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΥΠΕ


Ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, πραγματοποίησε σήμερα σύσκεψη με τους Διοικητές όλων των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ).

Κατά το σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι:

«Μετά το στάδιο των διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους των δανειστών της χώρας μας και μετά την ολοκλήρωση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών για την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και του προϋπολογισμού του έτους 2013 από το ελληνικό κοινοβούλιο, μια νέα περίοδος αρχίζει για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής του Υπουργείου Υγείας.

Την περίοδο αυτή καλούμεθα να εργαστούμε σκληρά, να επιδείξουμε θάρρος και αποφασιστικότητα για να επιτύχουμε τους στόχους του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμο-γής 2013-2016, αλλά και να υλοποιήσουμε δράσεις με τις οποίες θα ενισχύσουμε και θα αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Οι μήνες που πέρασαν αξιοποιήθηκαν τόσο για να επιτύχουμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων τους καλύτερους δυνατούς όρους για την χρηματοδότηση και τη λειτουργία του ΕΣΥ, όσο και να προετοιμάσουμε την κυβερνητική πολιτική των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας.

Επιγραμματικά αναφέρω:

Σχεδιάσαμε την πρωτοβουλία «Υγεία εν Δράσει» και την υλοποιούμε σε νέους τομείς με την παροχή τεχνικής βοήθειας μέσω της συνεργασίας με την Task Force. Η πρωτοβουλία «Υγεία εν Δράσει» ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου 2012. Στο πλαίσιο αυτής συγκροτήθηκε η Επιτελική Επιτροπή Μεταρρύθμισης της Υγείας με σκοπό τον καθορισμό πολιτικών και μεταρρυθμίσεων, καθώς και την επίβλεψη, το συντονισμό και την παρακολούθηση, σε τακτική βάση, της υλοποίησης του.

Επίσης, συγκροτήθηκαν πέντε υπο- επιτροπές για τους τομείς προτεραιότητας:

1. Επιτροπή Μάνατζμεντ-Διοίκηση Νοσοκομείων

2. Επιτροπή αναμόρφωσης των Diagnosis-Related Groups (DRGs) (ΚΕΝ)

3. Επιτροπή για την καθολική εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και αξιοποίηση των δεδομένων

4. Επιτροπή Τιμολόγησης και Αποζημίωσης των Φαρμάκων, η οποία παρακολουθεί και θα παρακολουθεί συνεχώς την όλη διαδικασία της αγοράς φαρμάκων

5. Επιτροπή για την αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ, τόσο σε δομολειτουργικό επίπεδο, όσο και στα οικονομικά του.Έχουμε ακόμη συγκροτήσει τρεις ακόμη επιτροπές για τους νέους τομείς προτεραιότητας που εντόπισε το Υπουργείο Υγείας:

6. Επιτροπή Τουρισμού Υγείας

7. Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

8. Επιτροπή Διαχείρισης και Ανάπτυξης των Ανθρώπινων Πόρων στο Εθνικό Σύστημα ΥγείαςΣτις επιτροπές αυτές προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς αμοιβή περισσότεροι από 100 επιστήμονες και στις οποίες συμμετέχουν και εκπρόσωποι από την Task Force (TFGE), των οποίων η τεχνογνωσία κρίνεται πολύτιμη και αναγκαία για την ανάπτυξη της πολιτικής μας.

Το Υπουργείο Υγείας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο ως προς τη συνεργασία με την TFGR η οποία στηρίζει το έργο του Υπουργείου και ιδιαίτερα την πρωτοβουλία «Υγεία εν Δράσει», δραστηριότητες οι οποίες έχουν τύχει καλής υποδοχής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου έχουμε θετικές αναφορές.

Οι επιτροπές καταλήγουν σε πορίσματα και εντός των ημερών αναμένεται να οριστικοποιηθεί ο οδικός χάρτης των δράσεων, ο οποίος θα σας γνωστοποιηθεί μαζί με το πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής τις επόμενες ημέρες.

Σας ενημερώνω ότι οι επόμενες εβδομάδες μέχρι το τέλος του 2012 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα παραγωγικές, δεδομένης της εντατικής δραστηριοποίησης για την υλοποίηση των αποφάσεων από τις υπο-επιτροπές, από την Επιτελική Επιτροπή Μεταρρύθμισης και την εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής.

Αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Συνεργαζόμαστε, στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης με το αρμόδιο Υπουργείο και τον κ. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ ήδη έχουμε ετοιμάσει το δικό μας σχέδιο διοικητικής μεταρρύθμισης, το οποίο φιλοδοξεί να μετατρέψει την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας σε ένα επιτελικό, στρατηγικό όργανο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων καιρών.

Επίσης, αποδίδουμε, όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει, ιδιαίτερη σημασία στη στρατηγική μας για τον Τουρισμό Υγείας, διότι πιστεύουμε ότι η ανάπτυξή του θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην ελληνική οικονομία, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στην ελληνική κοινωνία.

Πρόκειται να διαμορφωθεί ένα σύστημα παροχής ολοκληρωμένων υγειονομικών και τουριστικών υπηρεσιών, το οποίο θα έχει την ευελιξία και τη δυναμικότητα ανταπόκρισης στις ειδικότερες ανάγκες και επιλογές κάθε ασθενή.

Είναι γνωστό ότι ο παγκόσμιος ετήσιος κύκλος εργασιών στον Τουρισμό Υγείας εκτιμάται σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ και η Ελλάδα φιλοδοξεί να κερδίσει ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς.

Διαθέτουμε φημισμένους τουριστικούς προορισμούς, υψηλού επιπέδου επιστήμονες παγκοσμίου φήμης, με τους οποίους σε συνέργεια με τις υφιστάμενες δομές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας, αλλά και με νέες επενδύσεις τις οποίες προσδοκούμε να προσελκύσουμε με το νόμο τον οποίο προσεχώς θα καταθέσουμε στη Βουλή, θα διαμορφώσουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, για να κερδίσουμε επαναλαμβάνω ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς του τουρισμού υγείας.

Σκεφτόμαστε να υπάρξουν Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Πιστεύουμε ότι θα αποβούν επωφελείς για την εθνική οικονομία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ είναι μια αναπτυξιακή στρατηγική η οποία μπορεί να προσθέσει ευεργετήματα πάνω από τις ανάγκες τις οποίες αντιμετωπίζουμε στην κατεύθυνση της μείωσης της σπατάλης του δημοσίου χρήματος.

Θέλω, τέλος, να αναφερθώ σε ένα ακόμα αναπτυξιακό τομέα: στην προσπάθεια την οποία καταβάλλει η νέα Πολιτική Ηγεσία με την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, κ. Πελοπίδα Καλλίρη, για την αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων μέσω του ΕΣΠΑ.

Ήδη, αποφασίστηκαν αλλαγές στη Διαχειριστική Αρχή και θα οριστικοποιηθούν εντός των επόμενων ημερών (αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης). Παρόλα ταύτα ο χρόνος έχει αξιοποιηθεί. Επανασχεδιάζεται το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και σύντομα ο Γενικός Γραμματέας θα είναι σε θέση να κάνει ανακοινώσεις και επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την αύξηση της απορροφητικότητας του Υπουργείου.

Τελευταία με υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, όπως έχετε εν μέρει πληροφορηθεί από τα δελτία τύπου, εγκρίνουμε την αγορά σύγχρονου εξοπλισμού για τα νοσοκομεία, καθώς και τα σχετικά αιτήματα τα οποία υποβάλλονται μέσω των υπηρεσιών σε μια διαδικασία επίσπευσης των αποτελεσμάτων με την ανάδειξη των αναδόχων προμηθείας. Οι αποφάσεις του τελευταίου 4μήνου, αθροιζόμενες σε δαπάνη, προσεγγίζουν τα 21 εκατ. Ευρώ για το σύνολο των προτάσεων οι οποίες έχουν προταθεί από τις περιφέρειες και έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Υγείας».


    Στην κορυφή