ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (ΕΣΥ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ)


Συνεχίζεται η αναστολή των παραδόσεων των προμηθευτών, προς τα δημόσια νοσοκομεία σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό με απόφαση της από 14/04/11 Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Συλλόγου Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών:

"Όπως έχουμε ενημερώσει με προηγούμενο δελτίο μας, οι αόριστες υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα δεν γίνονται πλέον αποδεκτές. Η εξαγγελία ότι θα εξοφληθούν οι υποχρεώσεις των νοσοκομείων μέχρι τέλος Μαΐου δε γίνεται πιστευτή. Ενδεχομένως να είχε βαρύτητα μια τέτοια δέσμευση εάν συνοδευόταν από την άμεση κατάργηση των άρθρων 13 & 14 του ν. 3918/11 [αφορά στο παρατηρητήριο τιμών και την αναδρομική ισχύ του από 01/01/10], βάσει των οποίων δημιουργείται νομικό κώλυμα στην υποτιθέμενη πρόοδο των πληρωμών των νοσοκομείων.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά και ξεκάθαρα ότι για να διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία των νοσοκομείων θα πρέπει πρώτα να εξοφλήσουν τα νοσοκομεία τις υποχρεώσεις του 2010, όπως άλλωστε πολλάκις μας είχε υποσχεθεί ο υπουργός υγείας. Σημειώνουμε ότι κάθε νοσοκομείο το οποίο θα εξοφλεί το σύνολο των υποχρεώσεων του για το έτος 2010, προς όλες τις εταιρίες του συλλόγου μας, θα εξαιρείται αυτομάτως από την άνω απόφαση μας.

Σύμφωνα με τα άνω, εξαιρούμε σε πρώτη φάση τα νοσοκομεία ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Ν.Δ.Ε.Ν.Θ. –Γ.Ν. ΛΕΡΟΥ, διότι έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους.

Για την οποιαδήποτε αναστάτωση ή ταλαιπωρία των πολιτών, την ευθύνη έχει αποκλειστικά η πολιτεία και σε καμία περίπτωση οι προμηθευτές, οι οποίοι επί μακρόν στηρίζουν με μεγάλο κόστος το σύστημα υγείας
", όπως ανακοίνωσαν σήμερα.


    Στην κορυφή