ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, αποφάσισε τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Τυπογραφείου με στόχο την εκτύπωση των Βιβλιαρίων Υγείας του Παιδιού.

Ο Υπουργός Υγείας με την απόφαση αυτή αφενός ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση βιβλιαρίων λόγω των ελλείψεων, οι οποίες εμφανίζονται στις μαιευτικές κλινικές και στις υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης και αφετέρου εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης δαπάνης. Το προηγούμενο κόστος εκτύπωσης ανήλθε το 2010 σε 1,19 ευρώ ανά αντίτυπο ενώ η εκτύπωση που προωθείται για το 2012 κοστίζει 0,37 ευρώ.

Παράλληλα, η επιλογή της έκδοσης του αναγκαίου αριθμού αντιτύπων των Βιβλιαρίων Υγείας του Παιδιού, θα οδηγήσει στην εξάλειψη φαινομένων αλλοίωσης, παράτυπων εκδόσεων και παράνομης διακίνησής τους. Με την παρούσα έκδοση θα καλυφθούν οι ανάγκες από τις γεννήσεις νεογνών μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2013.


    Στην κορυφή