ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ AMGEN-GENESIS PHARMA


Από την 1η Ιανουαρίου 2013, η Amgen επανακτά τα εμπορικά δικαιώματα για τα προϊόντα της Aranesp® (darbepoetin alfa), Granulokine® (filgrastim), Neulasta® (pegfilgrastim), και Mimpara® (cinacalcet) στην Ελλάδα και την Κύπρο, από την εταιρεία GENESIS Pharma. Τη διάθεση των θεραπειών στους ασθενείς θα αναλάβει η θυγατρική της Amgen στην Ελλάδα, Amgen Hellas.

Τα εν λόγω προϊόντα της Amgen διατίθενται μέχρι σήμερα στην Ελλάδα από τη GENESIS Pharma βάσει εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο εταιρειών, η οποία ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους.

Κατά τους τελευταίους έξι μήνες, η Amgen Hellas και η GENESIS Pharma, σε στενή συνεργασία με εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και τις λοιπές αρμόδιες αρχές, δρομολογούν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ομαλή μετάβαση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου στην Amgen Hellas και την απρόσκοπτη συνέχιση της διάθεσης αυτών των σημαντικών θεραπειών στους Έλληνες ασθενείς από την 1η Ιανουαρίου 2013.

"Η συμφωνία αυτή αποτελεί μια «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα και αντικατοπτρίζει την μακροχρόνια δέσμευση της Amgen στην ελληνική αγορά", δήλωσε σχετικά η κ. Ευαγγελία Πατεράκη, Γενική Διευθύντρια της Amgen Hellas. "Ενισχύει την ήδη ισχυρή παρουσία της Amgen στην Ελλάδα, επιτρέποντάς της πλήρη έλεγχο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και την ευκαιρία να βρίσκεται στην υπηρεσία περισσότερων ασθενών".

Από την πλευρά του, ο κ. Κώστας Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της GENESIS Pharma, σχολίασε: "Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής με την Amgen, η GENESIS Pharma επικεντρώνεται στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της και επενδύει σε νέες στρατηγικές συνεργασίες για την περαιτέρω ανάπτυξή της στην Ελλάδα".
    Στην κορυφή