ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ: ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ


Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, "Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων υπέγραψε στις 20/04/2012 και μετά από την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, την τριμερή σύμβαση έργου μεταξύ των παρόχων του κλάδου, του ΕΟΠΥΥ και της εταιρείας εκτέλεσης του έργου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-diagnosis) .

Σύμφωνα με τη σύμβαση, κάθε μέλος του Συνδέσμου χρηματοδοτεί το σύστημα της ηλεκτρονική συνταγογράφησης με το 1 0/00 επί των απαιτήσεων του από τον ΕΟΠΥΥ.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο κύριος Βουγιούκας δήλωσε ότι η ώρα της αλήθειας σήμανε για όλους. Ο κλάδος δεσμεύτηκε ότι θα συμβάλλει με κάθε τρόπο στην επιτυχία του εγχειρήματος ΕΟΠΥΥ και της απομείωσης των δαπανών στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού. Με την πράξη μας αυτή, στοχεύουμε αφ’ ενός μεν στον αυτοέλεγχο και αφ’ ετέρου στην εξάλειψη της προκλητής ζήτησης και της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης. Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, η εντιμότητα και ο πατριωτισμός των κοινωνικών και των επαγγελματικών ομάδων, αποδεικνύεται με τις πράξεις και όχι με τα λόγια.

Γι’ αυτό καλούμε τόσο τον κάθε πάροχο να συνυπογράψει την εκτέλεση του έργου, όσο και τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να τηρήσει τις δημόσιες δεσμεύσεις της για την εξόφληση του πρώτου διμήνου του 2012 στις 30/04/2012 του τρέχοντος έτους, ούτως ώστε, αφ’ ενός να αποδείξει ότι αντιμετωπίζει ισότιμα το σύνολο των παρόχων και αφ ‘ ετέρου μέσα από την πρώτη χρηματοδότηση που θα κάνουν τα μέλη μας, να ξεκινήσει άμεσα η εκτέλεση του έργου (e-diagnosis)."


    Στην κορυφή