ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ


Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι συναντήσεις του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, με τους Διοικητές των Νοσοκομείων όλης της Επικράτειας. Έγινε συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ζητήθηκε ο περιορισμός των δαπανών, η ενίσχυση της διαφάνειας στις προμήθειες των Νοσοκομείων και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε Νοσοκομείου.

Τέλος, αποφασίστηκε να συγκροτηθεί μια άμισθη ολιγομελής επιτελική ομάδα συνεργασίας, η οποία θα συντάξει πόρισμα σχετικά με την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στη λειτουργία όλων των μονάδων υγείας της χώρας.
    Στην κορυφή