ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ


Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση της επιτροπής του ΙΣΑ για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση με την ηγεσία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ). Τον Πρόεδρο του ΙΣΑ κ. Πατούλη Γεώργιο εκπροσώπησε ο ταμίας του Δ.Σ κ. Πατσουράκος Φώτιος ενώ την ΗΔΙΚΑ ο νέος διευθύνων σύμβουλος κ. Χάλαρης Χρήστος και υπηρεσιακοί παράγοντες. Από την επιτροπή του ΙΣΑ ετέθησαν ερωτήσεις για τα προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των 3 συστημάτων (e-syntagografisi,e-diagnosis και e-dapy) και την αδυναμία συνεργασίας μεταξύ τους. Επισημάνθηκε ιδίως το γεγονός της αιφνιδιαστικής εφαρμογής συνταγογράφησης με δραστική ουσία χωρίς ενημέρωση πριν των Ιατρών με αποτέλεσμα την μεγάλη σύγχυση που ακολούθησε, τα συνεχή προβλήματα πρόσβασης αλλά και τεχνικά, ιδίως από το e-diagnosis,όπως το πρόσφατο αναγραφής λανθασμένης ημερομηνίας που και με έγγραφο του στον ΕΟΠΥΥ επισήμανε ο ΙΣΑ και ζητήθηκε να υπάρχει άμεση αντιμετώπιση αυτών για να μην ταλαιπωρούνται Ιατροί αλλά και ασθενείς. Τέλος ζητήθηκε να υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης ανεύρεσης των εξετάσεων στο e-diagnosis με την δημιουργία συνωνύμων των διαφόρων εξετάσεων που θα διευκολύνουν τους Ιατρούς στο έργο τους.

Από την πλευρά τους ο διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ και οι τεχνικοί παράγοντες ενημέρωσαν την επιτροπή ότι:

α) Η διαλειτουργικότητα, δηλαδή η συνεργασία των 3 συστημάτων σε μία νέα κοινή πλατφόρμα, θα είναι σε εφαρμογή τέλη Ιανουαρίου του 2013 με αποτέλεσμα να υπάρχει βελτίωση ποιοτική αλλά και χρόνου στην λειτουργία των συστημάτων.

β) Ζήτησαν την συνδρομή του Ιατρικού κόσμου στην προσπάθεια που κάνουν και την ενημέρωση τους για λάθη που προκύπτουν.

γ) Την βοήθεια του ΙΣΑ στην εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος της νέας εφαρμογής και την δημιουργία συνωνύμων.

Ο ταμίας του Δ.Σ του ΙΣΑ κ. Πατσουράκος Φώτιος ενημέρωσε τους εκπροσώπους της ΗΔΙΚΑ ότι θα μεταφέρει τα αιτήματα και θα ενημερώσει τον Πρόεδρο του ΙΣΑ κ. Πατούλη Γεώργιο και το Δ.Σ του ΙΣΑ για την συνάντηση και ενημέρωσε τον Διευθύνοντα σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ κ. Χάλαρη Χρήστο ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Πρόεδρο του ΙΣΑ να τον καλέσει να παρευρεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ για ενημέρωση επί όλων των θεμάτων.


    Στην κορυφή