ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Factoring


Σε συνέχεια της επιστολής του ΙΣΑ προς την Πειραιώς Factoring στις 7/6/2012 έγινε συνάντηση εκπροσώπων της Πειραιώς Factoring και του ΙΣΑ για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Για τον ΙΣΑ συμμετείχαν, ως εκπρόσωπος του Προέδρου κ.Πατούλη Γεωργίου, ο Ταμίας του Δ.Σ του ΙΣΑ κ.Πατσουράκος Φώτιος και η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ κ.Τσίτουρα Άννα, ενώ από την Πειραιώς Factoring ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Παπαδόπουλος Ιωάννης, η Γενική Διευθύντρια κ.Βαρδακάρη Χαρά και ο νομικός σύμβουλος κ.Παππάς Δημήτριος.

Έγινε μία ευρεία συζήτηση και εκ μέρους του ΙΣΑ ετέθησαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη μη είσπραξη, από την Πειραιώς Factoring, των οφειλούμενων του ΟΠΑΔ και την επιβάρυνση που υφίστανται οι Ιατροί και οι Ιατρικές εταιρείες από τους τόκους που πληρώνουν. Ζητήθηκε να υπάρχει ενεργή συμμετοχή και πίεση προς την κυβέρνηση απο την Τράπεζα για την λύση του προβλήματος και συμφωνήθηκαν τα κάτωθι:

1. Να γίνει συνεργασία μεταξύ των νομικών συμβούλων του ΙΣΑ και της Πειραιώς Factoring για να βρεθεί η πλέον κατάλληλη λύση για την διεκδίκηση των οφειλόμενων από τον ΟΠΑΔ, από κοινού του ΙΣΑ και της Πειραιώς Factoring προς όφελος των ιατρών και Ιατρικών Εταιρειών εντός των αμέσως προσεχών ημερών.

2. Να ασκηθεί πίεση από κοινού του ΙΣΑ και της Πειραιώς Factoring για συμψηφισμό των οφειλόμενων από τον ΟΠΑΔ με υποχρεώσεις των Ιατρών και Ιατρικών Εταιρειών προς το Δημόσιο και απόδοση της βεβαίωσης του παρακρατηθέντος φόρου (20%) στα πλαίσια των ενεργειών και επιστολών που ήδη έχει κάνει ο ΙΣΑ απο μηνών.

3. Εζητήθει απο τον ΙΣΑ στην Πειραιώς Factoring να υπάρχει βελτίωση των όρων της σύμβασης Factoring και οικονομικά οφέλη για τους Ιατρούς, δεδομένου ότι λόγω της οικονομικής κρίσεως και της μη αποπληρωμής από ασφαλιστικά ταμεία των οφειλόμενων, η συντριπτική πλειοψηφεία των Ιατρών και Ιατρικών Εταιρειών είναι σε δυσμενέστατη οικονομική θέση. Στο θέμα αυτό οι εκπρόσωποι της Πειραιώς Factoring επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν λέγοντας ότι θα θέσουν το θέμα στο Δ.Σ, ενημερώνοντας ότι η επιστολή που έχει σταλεί σε Ιατρούς και Ιατρικές Εταιρείες έχει ενημερωτικό και μόνο χαρακτήρα και όχι απαίτηση των οφειλόμενων.

Ο ΙΣΑ, καταλήγει στην ανακοινωσή του, " θα είναι σε άμεση επαφή με την τράπεζα και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις για να επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τα μέλη του."


    Στην κορυφή