ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ


Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέας Λοβέρδος συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο σήμερα, 6 Ιουνίου 2011, κατά το οποίο συζητήθηκε, μετά από αίτημα της Ελλάδας, το θέμα των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία από τη μετανάστευση.

Ο κ. Λοβέρδος κατά την παρέμβαση του ανέφερε ότι η παράνομη μετανάστευση είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι μόνο πέρυσι μπήκαν στη χώρα πάνω από 132.000 λαθρομετανάστες, ενώ το πρώτο τετράμηνο του 2011 περί τις 9.000.

Καθώς η πλειονότητα τους είναι από χώρες της Ασίας και της Αφρικής με εντελώς διαφορετικό επιδημιολογικό προφίλ από εκείνο των Ελλήνων και των άλλων Ευρωπαίων, οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία είναι μεγάλοι. Οι μετανάστες δύνανται να μεταφέρουν νοσήματα που στην Ευρώπη πλέον θεωρούνται εξαφανισμένα, όπως η πολιομυελίτιδα, η χολέρα, ο δάγκειος πυρετός, η ελονοσία και να αυξήσουν τα ποσοστά νοσημάτων όπως η φυματίωση και η ηπατίτιδα, λόγω κακών συνθηκών διαβίωσης.

Οι συνέπειες της λαθρομετανάστευσης στη Δημόσια Υγεία ξεπερνούν τις δυνατότητες και τα μέσα που διαθέτει η χώρα ενώ το βάρος για το σύστημα υγείας είναι δυσβάσταχτο. Το συνολικό κόστος περίθαλψης των μεταναστών το 2010 προσέγγισε τα 140.000.000 ενώ η βοήθεια που λαμβάνει η χώρα είναι περισσότερο συμβολική. Για το πρώτο εξάμηνο του 2011 εγκρίθηκαν 10.000.000 ευρώ. Οι συνέπειες στη Δημόσια Υγεία δεν μπορούν να υποτιμηθούν και δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Έως τώρα, η Ελληνική Π ολιτεία έχει κατορθώσει να κρατήσει το πρόβλημα υπό έλεγχο. Ωστόσο, επιδημιολογικά η κατάσταση παραμένει επισφαλής. Οι επιδημίες δεν γνωρίζουν σύνορα. Τυχόν επιδείνωση των συνθηκών στην Ελλάδα θα επηρεάσει αναπόδραστα και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο κ. Λοβέρδος επισήμανε ότι το κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή λύση. Η λύση αυτή πρέπει να είναι συνολική και μόνιμη, όχι αποσπασματική και πρόσκαιρη. Η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου έχουν ανάγκη την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είτε με νέα θεσμικά και χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε με την τροποποίηση και διεύρυνση των παλαιών, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πρόκληση. Με άλλα λόγια, έχουμε ανάγκη μια υγειονομική «FRONTEX», ικανή να θωρακίσει τον ευρωπαϊκό πληθυσμό.

Κατά τη συζήτηση για τα συστήματα υγείας ο κ. Λοβέρδος επισήμανε ότι η υγεία απορροφά άνω του 10% του ΑΕΠ και κατά συνέπεια η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του είναι ζωτικής σημασία ς για τις οικονομίες των χωρών. Οι προκλήσεις για τα συστήματα υγείας, κυρίως η εξάπλωση των μη μεταδοτικών νόσων σε συνδυασμό με τους περιορισμένους πόρους, αποτελούν κατεπείγοντα λόγο ενίσχυσης και μετασχηματισμού τους με μετατόπιση της χρηματοδότησης προς ολοκληρωμένες προσεγγίσεις με έμφαση στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση, στη θεραπεία και στη διαχείριση των επιπλοκών.

Ο κ. Λοβέρδος ανέφερε ότι πρώτη προτεραιότητα για την Ελλάδα αυτή την περίοδο είναι η αναδιοργάνωση του συστήματος και η δραστική περιστολή των δαπανών με μεγιστοποίηση της ωφέλειας και βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω κατάλληλων, έγκαιρων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας για όλους. Προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναδιάταξης των Νοσοκομείων με τη λειτουργική ενοποίηση, ή τη μετεξέλιξη ορισμένων εξ’ αυτών σε εξειδικευμένες μονάδες για καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και ιατροτεχνολογικής υποδομής ενώ κεντρικό ρόλο θα έχει ο Ενιαίος Οργανισμός Παροχή ς Υπηρεσιών Υγείας για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και οικονομίες κλίμακος.
Προτεραιότητα επίσης για το Υπουργείο Υγείας είναι η υιοθέτηση ενός υγιεινότερου τρόπου ζωής με λιγότερο κάπνισμα, περισσότερη άσκηση και προσεγμένη διατροφή. Σ’ αυτό το πλαίσιο ο κ. Λοβέρδος τάχθηκε υπέρ της θέσπισης ενός διεθνούς φόρου αλληλεγγύης στον καπνό για την εξεύρεση πόρων στη μάχη κατά των μη μεταδοτικών ασθενειών, αλλά και στη μείωση του καπνίσματος και ζήτησε την υποστήριξη των ομολόγων του σ’ αυτή την πρωτοβουλία.

Τέλος τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών στον εντοπισμό τομέων που μπορούν να πετύχουν περισσότερα με τους ίδιους, ή και λιγότερους πόρους δουλεύοντας από κοινού.


Η παρέμβαση του Υπουργού κ. Λοβέρδου

«Κοινός παρονομαστής των συζητήσεών μας το τελευταίο διάστημα είναι οι περιορισμένοι πόροι για την υγεία και η καλύτερη αξιοποίησή τους.
Οι προϋπολογισμοί υγείας βρίσκονται παντού υπό πίεση, ενώ την ίδια στιγμή οι προκλήσεις για τα συστήματα υγείας και οι απαιτήσεις των πολιτών πολλαπλασιάζονται.

Αντίθετα η πλειονότητα των συστημάτων υγείας δυσκολεύεται να ακολουθήσει τις εξελίξεις, που συνδέονται με τις δημογρ αφικές και επιδημιολογικές αλλαγές κυρίως σε σχέση με την αύξηση των χρονίως πασχόντων και την πολλαπλή νοσηρότητα, παραμένοντας προσανατολισμένα στο νοσοκομείο-κεντρικό μοντέλο προηγούμενων δεκαετιών.

Η εξάπλωση των μη μεταδοτικών νόσων αποτελεί κατεπείγοντα λόγο ενίσχυσης και μετασχηματισμού των συστημάτων υγείας.
Ο τομέας υγείας απορροφά ένα πολύ μεγάλο μέρος του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και σύμφωνα με τις προβλέψεις έως το 2030 θα ξεπεράσει το 15%. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του είναι ζωτικής σημασίας για τις οικονομίες των χωρών μας, αλλά και την ευημερία των κοινωνιών μας.

Στη χώρα μου οι δαπάνες υγείας ξεπερνούν το 10% του ΑΕΠ και δυστυχώς οι υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι πολίτες δεν είναι οι αναμενόμενες. Κι αυτό γιατί το σύστημα υγείας είναι οργανωμένο ανορθολογικά.

Πρώτη προτεραιότητα μας αυτή την περίοδο είναι η αναδιοργάνωση του συστήματος υγείας και στόχος η δραστική περιστολή των δαπανών με μεγιστοποίηση της ωφέλειας, βελτίωση της αποδοτικότητας και της ανταποκρισιμότητας μέσω κατάλληλων, έγκαιρων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας για όλους.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε λάβει σειρά μέτρων κυρίως στο κομμάτι της μείωσης των δαπανών, τα οποία ήδη εφαρμόζονται και μάλιστα με θετικά αποτελέσματα. Αναφέρω:
α) την αύξηση της χρήσης των γενοσήμων φαρμάκων, την καθιέρωση νοσοκομειακής συσκευασίας φαρμάκων και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης,

β) τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προμηθειών και την προώθηση πολιτικών μείωσης των τιμών με τη δημιουργία Παρατηρητηρίου τιμών.
Αυτή την περίοδο το μεγάλο θέμα είναι η αναδιάταξη των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων με τη συγχώνευση Διοικήσεων, τη λειτουργική ενοποίηση Νοσοκομείων και τη μετεξέλιξη ορισμένων εξ’ αυτών σε εξειδικευμένες μονάδες, ή σε ενισχυμένες δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης για καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και ιατροτεχνολογικής υποδομής.

Κεντρικό ρόλο στην πολιτική αναδιάρθρωσης των δομών του συστήματος κρατάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα, γιατί πιστεύω ότι είναι ο μόνος αποτελεσματικός και αποδοτικός τρόπος στην πρόληψη και στην διαχείριση των ασθενών.

Να αναφέρω επίσης ότι επενδύουμε πολλά στην υιοθέτηση ενός υγιεινότερου τρόπου ζωής με λιγότερο κάπνισμα, περισσότερη άσκηση και προσεγμένη διατροφή για τη μείωση της εξάπλωσης των μη μεταδοτικών ασθενειών.

Είμαι επίσης στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλω ότι εντός του Ιουνίου ξεκινάει τη λειτουργία του το νέο Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην Αθήνα για τα μη μεταδοτικά νοσήματα. Ένας τομέας δράσης που ο ΠΟΥ έχει θέσει ψηλά στην παγκόσμια agenda υγείας ως απάντηση στα νέα δεδομένα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο υποστηρίζω και την προσπάθεια του ΠΟΥ για τη θέσπιση ενός διεθνούς φόρου αλληλεγγύης στον καπνό. Η εξεύρεση πόρων από τη φορολογία του καπνίσματος, πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλλ ει αποφασιστικά στη μάχη κατά των μη μεταδοτικών ασθενειών, αλλά και στην μείωση του καπνίσματος. Και θα παρακαλούσα και για τη δική σας υποστήριξη σ’ αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα, θα πρότεινα την ένταξή του στη θεματολογία των συζητήσεών μας.

Τέλος, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε τη διαδικασία προβληματισμού ως χρήσιμο εργαλείο στον εντοπισμό τομέων που μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα με τους ίδιους, ή και λιγότερους πόρους δουλεύοντας από κοινού. Ανέφερα ήδη κάποιους που θα επιθυμούσα να εξεταστούν κατά προτεραιότητα».


    Στην κορυφή