ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ / ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΞ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ


Το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανταποκρινόμενα στην ανθρωπιστική κρίση που συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Λιβύη, υλοποιούν την αποστολή ιατρικής και φαρμακευτικής βοήθειας στη Βεγγάζη. Η αποστολή αναχώρησε σήμερα Κυριακή 22 Μαΐου και ώρα 10:00 πμ για τη Λιβύη.

Η ανθρωπιστική βοήθεια συνίσταται στη μεταφορά στη Λιβύη σύγχρονης και πλήρως εξοπλισμένης Κινητής Ιατρικής Μονάδας, στελεχωμένης με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. Παράλληλα, μέσω της μονάδας θα μεταφερθεί και θα διανεμηθεί στη δοκιμαζόμενη χώρα υγειονομικό υλικό πρώτης ανάγκης και σημαντική ποσότητα φαρμάκων. Ταυτόχρονα οι εξειδικευμένοι επιστήμονες υγείας της ανθρωπιστικής αποστολής του ΥΠΕΞ/ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ/1ης ΥΠΕ θα παρέχουν ιατρονοσηλευτική περίθαλψη σε συγκεκριμένες περιοχές της Λιβύης, θα πραγματοποιήσουν εκτίμηση κινδύνου ως προς την εκδήλωση επιδημιών και θα συνεισφέρουν με τις υπηρεσίες τους και τον ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό της Μονάδας στα τοπικά συστήματα υγείας και τις διεθνείς δυνάμεις ανθρωπιστικής βοήθειας, που έχουν ήδη αναπτυχθεί στη γείτονα χώρα.


    Στην κορυφή