ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΣΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ


Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ενώνει τις δυνάμεις του, με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και το Τεχνητό Επιμελητήριο Ελλάδος και αναλαμβάνουν από κοινού πρωτοβουλίες, με στόχο να δημιουργηθεί ένα δίχτυ προστασίας, του κοινωνικού κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των προέδρων, των τριών επιστημονικών φορέων, για τον προσδιορισμό κοινών πλαισίων δράσης, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.

Αποφασίσθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής:

- Πραγματοποίηση κοινής απεργίας και αποχής από τα καθήκοντά μας, για τα θέματα του ασφαλιστικού και διοργάνωση κοινής ημερίδας ενημέρωσης των μελών μας.
- Διοργάνωσης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας και συναυλίας. Διενέργεια ελέγχων σε κτίρια κλειστών αγορών (τραπεζικά καταστήματα, supermarkets, κλπ για θέματα υγιεινής και ασφάλειας πολιτών και εργαζομένων)
- Ανάληψη δράσεων για την ενημέρωση των αντίστοιχων φορέων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- Από κοινού διοργάνωση εκδήλωσης, κατάθεσης και καταγραφής προβληματισμών και ανταλλαγής απόψεων στις Βρυξέλλες
- Συγκρότηση ειδικών επιτροπών, οι οποίες θα κληθούν να επεξεργαστούν ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο για την προστασία του κοινωνικού κράτους, του κράτους δικαίου και μιας κοινωνίας αειφόρου ανάπτυξης και αλληλεγγύης.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης τονίζει ότι "ο ΙΣΑ κάνει ισχυρές συμμαχίες, για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
Έχοντας συναίσθηση της κρισιμότητας των περιστάσεων, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και αγωνιζόμαστε για τον ασθενή,την επαγγελματική αξιοπρέπεια του ιατρικού κόσμου και την προστασία του Κοινωνικού Κράτους" .    Στην κορυφή