ΣΤΟΠ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟ 1/9


Τα φαρμακεία της Αττικής αναστέλλουν από 1/9/2012, την επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, συμμετέχοντας στην Πανελλαδική κινητοποίηση και διεκδικώντας:

1. Άμεση αποπληρωμή όλων των τρεχουσών οφειλών, οι οποίες αφορούν χρήματα που έχουν δοθεί από τους φαρμακοποιούς στη βιομηχανία και στους προμηθευτές τους, για να μη μείνουν οι ασφαλισμένοι χωρίς φάρμακα.

2. Ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος των πληρωμών μας μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να μπορούμε να προγραμματίζουμε τις δικές μας υποχρεώσεις προς το κράτος.

3. Τακτοποίηση των οφειλών όλων των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ μέχρι σήμερα, που ανέρχονται σε ποσό άνω των 300 εκ. Ευρώ.

4. Συμψηφισμό των υφισταμένων χρεών του ΕΟΠΥΥ με το φόρο εισοδήματος και το Φ.Π.Α. που καλούνται να πληρώσουν οι φαρμακοποιοί (κάτι που για τη βιομηχανία έχει πραγματοποιηθεί).

5. Κατάργηση της υπαγωγής των φαρμακοποιών στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, λόγω των επιταγών που δεν πληρώνονται, εφόσον αυτό οφείλεται αποδεδειγμένα σε υπαιτιότητα του κράτους που δεν εκπληρώνει τις συμβατικές υποχρεώσεις του.

6. Χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ στο 0,7% του ΑΕΠ και άμεσα μέτρα τόνωσης της ρευστότητας, καθώς και είσπραξη από τους λοιπούς παρόχους υγείας των νομοθετημένων επιστροφών προς το ασφαλιστικό σύστημα (claw back).

7. Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τραπεζικό δανεισμό προς τους φαρμακοποιούς για βελτίωση της ρευστότητας, όπως επίσης και εγγύηση του τραπεζικού συστήματος για τις από τούδε και στο εξής εκτελέσεις συνταγών από τα φαρμακεία προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

"Η φαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα σήμερα έχει καταρρεύσει παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των φαρμακοποιών να χρηματοδοτούν ένα κράτος αφερέγγυο και ένα ασφαλιστικό ταμείο θνησιγενές.

Αντιλαμβανόμαστε τις δύσκολες στιγμές της ελληνικής κοινωνίας, αλλά σε αυτήν συμμετέχουμε και εμείς που πληρώνουμε όλους τους προμηθευτές μας στο ακέραιο και δεν εισπράττουμε τα οφειλόμενα." καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου.
    Στην κορυφή