ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ


Στα πλαίσια της διοικητικής διασύνδεσης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και της αναδιοργάνωσης του συστήματος εφημεριών, από σήμερα εντάσσεται στο Σύστημα Εναλλασσόμενης Καθημερινής Εφημερίας Νοσοκομείων Λεκανοπεδίου Αττικής, το Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

Στο ανωτέρω νοσοκομείο αναπτύχθηκαν εννέα νέες κλινικές, μετά την σημαντική ενίσχυσή του με την μεταφορά προσωπικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των πρώην 1ου και 7ου Θεραπευτηρίων του ΙΚΑ. Με τον ίδιο τρόπο ενισχύθηκαν το Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και το Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ».

"Το γεγονός αυτό βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στο Βόρειο και Δυτικό τμήμα της Αττικής", επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΕΚΕΠΥ.
    Στην κορυφή