ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΕ Η ΡΥΝΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών της Ευρωπαικής Ένωσης βρίσκεται η ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής της Ζακύνθου από τον ΧΥΤΑ που λειτουργεί στο νησί χωρίς άδεια και θα συνεχιστούν οι επί παραβάσει διαδικασίες κατά της Ελλάδας εφ όσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο.

Αυτό απαντά, μεταξύ άλλων, ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για θέματα περιβάλλοντος κ. Janez Potocnik, σε σχετική ερώτηση του Θόδωρου Σκυλακάκη, ευρωβουλευτή της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη και μέλους της Δημοκρατικής Συμμαχίας.
Ο Θ. Σκυλακάκης με την ερώτησή του προς την Ευρωπαική Επιτροπή είχε παρουσιάσει στοιχεία για τη ρύπανση της περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου, από υγρά απόβλητα του σημερινού παράνομου ΧΥΤΑ (ο οποίος βρίσκεται εντός του πάρκου), σημειώνοντας παράλληλα τη μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει από την πλευρά του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ζάκυνθο.

Αναλυτικά η απάντηση του Επιτρόπου κ. Janez Potocnik στην ερώτηση του Θ. Σκυλακάκη, έχει ως εξής:
" H Επιτροπή είναι ενήμερη των όσων αναφέρει το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου και αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει (υπόθεση 2009/2340) κατά της Ελλάδας, επειδή ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Ζακύνθου εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς νόμιμη άδεια, ενώ έχει φθάσει σε υψηλά επίπεδα κορεσμού και παρουσιάστηκαν προβλήματα δυσλειτουργίας (π.χ. διαρροή αποπλυμάτων και ρύπανση των γειτονικών ρεμάτων). Κατόπιν αυτών, στις 29 Οκτωβρίου 2010 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή δυνάμει του άρθρου 258 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Η Ελλάδα, στις διάφορες ανακοινώσεις της, δέχεται το βάσιμο των καταγγελλομένων και την παράβαση της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ενημέρωσε την Επιτροπή για τις δράσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων στη Ζάκυνθο (κλείσιμο του συγκεκριμένου χώρου υγειονομικής ταφής μέχρι το τέλος του 2011, προσωρινή διαχείριση των αποβλήτων από κινητές μονάδες μέχρι την έναρξη λειτουργίας του νέου χώρου υγειονομικής ταφής, περίπου εντός τριετίας). Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνει η Ελλάδα και δεν θα διστάσει να επιμείνει στη συνέχιση της διαδικασίας επί παραβάσει, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο."


    Στην κορυφή