ΣΤΟ "ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ" ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ


Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ, συνάντηση φορέων με θέμα τους ελέγχους στα σχολικά κυλικεία και τον συντονισμό σχετικών δράσεων, με απώτερο σκοπό την προαγωγή της υγιεινής και ασφαλούς διατροφής των μαθητών.

Στην σύσκεψη που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του ΕΦΕΤ, συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Δ/νσης Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ κ. Πέτρος Σωτηρίου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης του Δήμου Πατρέων κ. Ανδρέας Φίλιας, η Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σαμαντά Διονυσία, ο Προϊστάμενος της ίδιας Δ/νσης της ΠΕ Αχαίας κ. Λάμπος Θεόδωρος, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Βασίλειος Χονδρογιάννης και η Προϊσταμένη Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Πιερρή Ευγενία και αποφασίστηκαν τα εξής:
  • Διενέργεια συστηματικών και αυστηρών ελέγχων στα κυλικεία των σχολικών μονάδων της ΠΕ Αχαΐας από κλιμάκια του ΕΦΕΤ και της Δ/νσης Υγείας , τόσο ως προς τα προσφερόμενα προς πώληση είδη τροφίμων με βάση την σχετική νομοθεσία, όσο και ως προς τις συνθήκες υγιεινής.
  • Ενεργοποίηση των επιτροπών ελέγχου των κυλικείων εντός τον σχολικών μονάδων για την αποτελεσματικότερη επίβλεψη των ανωτέρω.
  • Διοργάνωση Ημερίδας με πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων για ενημέρωση των υπευθύνων των κυλικείων και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων επί του θέματος.
  • Αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός των δράσεων σε επόμενη συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων.


    Στην κορυφή