ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕΣΩ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ


"Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του ΕΟΠΥΥ είχαμε επισημάνει την ανάγκη σταθερής και επαρκούς χρηματοροής απο το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η δυσκολία του ΕΟΠΥΥ να βρίσκει τους πόρους που χρειάζεται για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων του σε ιατρούς και φαρμακεία οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός ότι δεν εισπράτει απευθείας τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στα ασφαλιστικά ταμεία για τον τομέα της περίθαλψης αλλά αναμένει να τους τις αποδώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία," επισημαίνει η Ενωση Ελευθεροεπαγγελματικών Καρδιολόγων και προσθέτει:.

"Κατόπιν τούτου θεωρούμε σωστή και στηρίζουμε την πρόταση του ΙΣΑ για νομοθετική ρύθμιση βάσει της οποίας θα αποδίδονται απευθείας οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στα διαφορα ταμεια για την περίθαλψη στον ΕΟΠΥΥ και την δημιουργία επιτροπής απο φορείς που να ενημερώνεται για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την ισότιμη κατανομή των πόρων. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει σταθερή χρηματοροή και θα ενημερώνονται και θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς στην επίλυση των προβλημάτων του ΕΟΠΥΥ.

Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι Ιατροί έχουν φτάσει στα όρια της οικονομικής καταστροφής. Οι παλαιές οφειλές απο 2ετιαs απο τα ασφαλιστικά ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και που φτάνουν τα 570 εκατομμύρια έχουν φέρει οικονομική ασφυξία. Οι περισσότεροι ιατροί έχουν πάρει δάνεια για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις δόσεις των δανείων, με τις Τράπεζες να πιέζουν και να στρέφονται εναντίον τους. Ζητούμε την άμεση αποπληρωμή όλων των οφειλομένων απο τα ασφαλιστικά ταμεία προς τους Ιατρούς διότι πλέον τα περισσότερα ιατρεία κινδυνεύουν να κλείσουν."
    Στην κορυφή