ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ


Οι ασθενείς που πάσχουν από Ρευματοειδή Αρθρίτιδα, Ψωριασική Αρθρίτιδα, Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα, Ψωρίαση, Ελκώδη Κολίτιδα και Νόσο του Crohn, αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες που σχετίζονται με την πρόσβαση στη θεραπεία, τη μειωμένη λειτουργικότητα και την αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τις καθημερινότητάς τους, καταστάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα συχνά την έντονη ψυχολογική τους επιβάρυνση. Ένα σημαντικό νέο ωστόσο για όλους τους παραπάνω ασθενείς αποτελεί η μείωση του χρόνου έγχυσης της θεραπείας με Ινφλιξιμάμπη, από 2 ώρες σε 1.Ο μειωμένος χρόνος έγχυσης ενδείκνυται για ενήλικες ασθενείς σε όλες τις ενδείξεις που λαμβάνουν θεραπεία συντήρησης με Infliximab και έχουν ανεχθεί τουλάχιστον 3 αρχικές δίωρες εγχύσεις. Ο νέος χρόνος χορήγησης ήρθε σαν αποτέλεσμα μιας σειράς κλινικών μελετών που ξεκίνησαν στις αρχές του 1990 και συνεχίστηκαν μέχρι και το 2011, όπως οι ASPIRE, PROMPT, ACCENT I & II και σε στοιχεία παρατήρησης του νοσοκομείου του Leeds και του Ινστιτούτου Karolinska.Ο μειωμένος χρόνος έγχυσης ενισχύει τον καλύτερο προγραμματισμό, και την τήρηση της απαιτούμενης θεραπείας από τους ασθενείς ενώ μειώνει το χρόνο παραμονής τους στις μονάδες υγείας. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στα δημόσια νοσοκομεία να αξιοποιήσουν πιο παραγωγικά τις μονάδες χορήγησης ενδοφλέβιων θεραπειών, καθώς θα μπορούν να υποδεχθούν πλέον περισσότερους ασθενείς.


    Στην κορυφή