ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Η Biohellenika ανήκει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τραπεζών Βλαστοκυττάρων. Στις 17/6/2011 πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνεδρίαση της Ένωσης όπου με ιδιαίτερη ικανοποίηση από τα παλιά μέλη, η Biohellenika ανακηρύχτηκε επίσημα τακτικό μέλος. (http://cordbloodeurope.org/?page_id=4).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Τραπεζών Βλαστοκυττάρων μετά από λεπτομερή αξιολόγηση, εκτίμησε το επιστημονικό προφίλ της εταιρείας και την προσφορά της ομάδας Έρευνας και Ανάπτυξης της Biohellenika στη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας φύλαξης βλαστοκυττάρων και στην εφαρμογή καινοτόμων εργαστηριακών μεθόδων, καθώς και την επιστημονική και αντικειμενική ενημέρωση που παρέχει προς τους γονείς.

Στη συνεδρίαση, τέθηκε ως θέμα προς συζήτηση η πολιτική που ακολουθούν οι Ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τη φύλαξη των βλαστοκυττάρων και η κριτική την οποία ασκούν ορισμένες ομάδες στην Ελλάδα προς τις ιδιωτικές τράπεζες λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης τους για τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις αυτόλογες χρήσεις, με αποτέλεσμα την παραπληροφόρηση των γονέων. Κοινός στόχος της Ένωσης είναι η αντικειμενική και επιστημονική ενημέρωση του κοινού για τις σημερινές, αλλά και μελλοντικές εφαρμογές των βλαστοκυττάρων.Σχετικά με τη Biohellenika
Η Biohellenika, αποκλειστικός εταίρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στον τομέα της φύλαξης βλαστικών κυττάρων, ιδρύθηκε με βάση πρότυπες προδιαγραφές και λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια με την αυστηρή εποπτεία διακεκριμένων επιστημόνων. Είναι η πρώτη και η μόνη Ελληνική εταιρεία που χορήγησε με επιτυχία κρυοσυντηρημένα δείγματα της σε Αιματολογική κλινική των ΗΠΑ, ενώ συνεργάζεται με πανεπιστημιακές κλινικές και νοσοκομεία της Ελλάδας και του εξωτερικού σε κλινικές μελέτες για θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής.
info@biohellenika.gr - www.biohellenika.gr
    Στην κορυφή