ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C


Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήταν τα αποτελέσματα από τη μελέτη Φάσης ΙΙΙ της μποσεπρεβίρης (boceprevir), του πειραματικού, από του στόματος χορηγούμενου αναστολέα πρωτεάσης κατά του ιού της ηπατίτιδας C που ανακοινώθηκαν στο Συνέδριο International Liver Congress κατά την 46η Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος (EASL).

Η προσθήκη της μποσεπρεβίρης στο συνδυαστικό σχήμα θεραπείας με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη άλφα-2b και ριμπαβιρίνη αύξησε σημαντικά το ποσοστό παραμένουσας ιολογικής ανταπόκρισης (SVR) σε ενήλικες ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν στην προηγούμενη θεραπεία κατά του ιού της χρόνιας ηπατίτιδας C (HCV) με γονότυπο 1 σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, η οποία λάμβανε πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη άλφα-2b και ριμπαβιρίνη. Αυτό ήταν και το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης, η οποία διήρκησε 48 εβδομάδες.

«Στις πιλοτικές μελέτες εφαρμόστηκε η στρατηγική των τεσσάρων εβδομάδων θεραπείας με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη άλφα και ριμπαβιρίνη. Η προσθήκη της μποσεπρεβίρης σε αυτό το θεραπευτικό σχήμα αύξησε το ποσοστό παραμένουσας ιολογικής ανταπόκρισης σε σχέση με τη τυπική θεραπεία στους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C με γονότυπο 1», δήλωσε ο Fred Poordad, M.D., Διευθυντής του Τμήματος Ηπατολογίας και Μεταμόσχευσης Ήπατος του Ιατρικού Κέντρου Cedars-Sinai στο Los Angeles, και βασικός ερευνητής της μελέτης SPRINT-2 για πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς. «Σύμφωνα με τις νέες αναλύσεις των εν λόγω μελετών, η ταυτοποίηση του γονιδίου IL28B στους ασθενείς πριν από την έναρξη της θεραπείας και σε συνδυασμό με την ανταπόκρισή τους κατά την αρχική θεραπεία των τεσσάρων εβδομάδων, προσέφερε πληροφορίες σχετικά με την πιθανότητα επίτευξης παραμένουσας ιολογικής ανταπόκρισης κατά την προσθήκη της μποσεπρεβίρης στην τυπική συνδυαστική θεραπεία».

Η παρουσίαση των νέων αναλύσεων συνέπεσε με τη δημοσίευση των αρχικών αποτελεσμάτων των πιλοτικών μελετών Φάσης ΙΙΙ σχετικά με το boceprevir σε πρόσφατο τεύχος του περιοδικού The New England Journal of Medicine. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι η προσθήκη της μποσεπρεβίρης αυξάνει σημαντικά το ποσοστό παραμένουσας ιολογικής ανταπόκρισης (SVR) τόσο σε ενήλικες ασθενείς που δεν είχαν ανταποκριθεί σε προηγούμενη θεραπεία (μελέτη HCV-RESPOND-2) όσο και σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία (μελέτη HCV-SPRINT-2 study) κατά του ιού της χρόνιας ηπατίτιδας C με γονότυπο 1, συγκρινόμενο με το τυπικό θεραπευτικό σχήμα της πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης με ριμπαβιρίνη, το οποίο ήταν και το πρωτεύον καταληκτικό σημείο και των δύο μελετών. Στις μελέτες, στους ασθενείς που ανήκαν στο θεραπευτικό σκέλος με μποσεπρεβίρη χορηγήθηκε πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη άλφα-2b (1.5 μg/kg/εβδομάδα) και μία πειραματική δόση ριμπαβιρίνης (600-1.400 mg/ημερησίως) για 4 εβδομάδες, πριν από την προσθήκη της μποσεπρεβίρης (800 mg/3 φορές/ημέρα).

Τα δεδομένα των μελετών αποτέλεσαν τη βάση της Αίτησης Έγκρισης Νέου Φαρμάκου που κατέθεσε η εταιρία για τη μποσεπρεβίρη, το οποίο είχε λάβει προτεραιότητα αξιολόγησης από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA). Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ θα συνεδριάσει στις 27 Απριλίου 2011, προκειμένου να αποφασίσει για το εν λόγω φάρμακο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αίτηση Έγκρισης Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμακευτικού Προϊόντος που υπέβαλε η εταιρία για τη μποσεπρεβίρη, εντάχθηκε στην διαδικασία ταχείας αξιολόγησης. Στην Ελλάδα αναμένεται να κυκλοφορήσει στο τέλος του 2011.


    Στην κορυφή