ΣΦΕΕ: ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ


"Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε πάλι νέο Δελτίο Τιμών με μειώσεις φαρμάκων που θα ισχύσει από 23/12/2011.", επισημαίνει σε ανακοινωσή του ο Συνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και προσθέτει: "Η Πολιτεία θα πρέπει να δώσει τη μεγίστη προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό και τη μηχανοργάνωση του συστήματος υγείας και να εφαρμόσει πλήρως μία σύγχρονη ηλεκτρονική συνταγογράφηση βασιζόμενη στις τελευταίου τύπου μηχανογραφικές τεχνολογίες (cloud). Οι τεχνολογίες αυτές θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος και τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας, αλλά και τον απόλυτο έλεγχο. Αυτό δεν αφορά μόνο τη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά όλες τις δαπάνες του συστήματος υγείας και του ευρύτερου δημοσίου τομέα γενικότερα.
Η συνεχής επικέντρωση, στην προσπάθεια για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, σε συνδυασμό με συνεχείς μειώσεις τιμών και συνεχείς αυξήσεις των κάθε είδους rebates, οδηγούν τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις σε οικονομικό αδιέξοδο και συγχρόνως θα έχουν αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα, όσον αφορά στο ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης".    Στην κορυφή