ΣΕ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ


‘Δεν αντέχουμε άλλο!’. Με την αγωνία να μην ‘μπει λουκέτο’ στις επιχειρήσεις των προμηθευτών Υγείας, τα Μέλη του ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας, έκαναν εκ νέου έκκληση, σήμερα σε Συνέντευξη Τύπου, στο Υπουργείο Υγείας για την άμεση εξόφληση των χρεών και την υλοποίηση των υποσχέσεών του, ενώ παράλληλα ανήγγειλαν 3ημερη προειδοποιητική αναστολή παραδόσεων υλικών προς τα Δημόσια Νοσοκομεία από τη Δευτέρα 2 Μαΐου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε έρευνα μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, τον Μάρτιο του 2011, αποδεικνύεται ότι έχει εξοφληθεί μόνο το 31% επί του συνόλου των πωλήσεων του 2010, ποσό που αντιστοιχεί σε πωλήσεις 3,7 μηνών μόνο!

Επιπρόσθετα, χαρακτηριστικό είναι ότι έως σήμερα έχει εξοφληθεί μόνο το αμελητέο ποσοστό του 6% για το πρώτο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2011! Όσο για τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν δοθεί στους προμηθευτές είναι απολύτως απαξιωμένα και καμία Τράπεζα δεν δέχεται την προεξόφλησή τους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου: «Οι εταιρείες μας οδηγούνται πλέον σε ‘λουκέτο’ καθώς βρίσκονται σε αδιέξοδο λόγω υψηλού δανεισμού από τις τράπεζες και ελλείψεως ρευστότητας σε συνδυασμό με την έλλειψη έγκυρων συμβάσεων και τη μη σύννομη παραγγελιοδοσία. Συγχρόνως, σχεδόν όλοι οι διαγωνισμοί που γίνονται αυτή την περίοδο είναι μη σύννομοι, με καταχρηστικούς όρους που απαιτούν τεράστιο χρόνο ισχύος προσφοράς (πέραν του έτους), τεράστιες απαιτήσεις σε εγγυητικές επιστολές (που ανάγονται στο σύνολο του προϋπολογισμού του διαγωνισμού και όχι στο ύψος των προσφορών) και παράνομους τρόπους πληρωμής. Απαιτούμε την άμεση διευθέτηση των χρεών αφού ο κλάδος των προμηθευτών Υγείας απειλείται από τεράστια συρρίκνωση από την οποία θα πληγούν και χιλιάδες εργαζόμενοι του κλάδου».
Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας καλεί εκ νέου την Πολιτεία και τα συναρμόδια Υπουργεία να προβούν στην άμεση αποπληρωμή & διακανονισμό των χρεών, ζητώντας:


1. Αποπληρωμή όλων των χρεών των ετών 2004-2009 για όλα τα υλικά και τις υπηρεσίες
2. Αποπληρωμή όλων των χρεών του 2010 χωρίς τις παράλογες/παράνομες απαιτήσεις του αρ. 14 του Ν3918/11
3. Αποπληρωμή των χρεών του διμήνου Ιαν - Φεβ 2011
4. Εξομάλυνση της διαδικασίας πληρωμών για εξόφληση εντός των νομίμων χρονικών ορίων (60 ημέρες σύμφωνα με το ΠΔ166/03)
5. Την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που πραγματοποιήθηκαν το 2010
6. Εφαρμογή όλων των Κοινοτικών Οδηγιών & των αντίστοιχων ΠΔ, που διέπουν τους Διαγωνισμούς, τις Κρατικές Προμήθειες & την πληρωμή τους
7. Τη σύνταξη συμβάσεων στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν το σύστημα κρατικών προμηθειών, χωρίς καταχρηστικούς όρους
8. Την τήρηση του ΠΔ 113/10 για τη διαφάνεια και του Ν2286/95 για την παραγγελιοδοσία.


    Στην κορυφή