ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Η Γενική Συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ενέκρινε χθες Τετάρτη 20 Ιουνίου , με συντριπτική πλειοψηφία την πρόταση του προεδρείου του Συλλόγου η οποία έχει ως εξής:

· Αναστέλλουμε την επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εάν παρέλθουν οι 45 ημέρες της συμβατικής υποχρέωσης του ταμείου χωρίς εξόφληση των φαρμακοποιών.

Η έναρξη της κινητοποίησης θα γίνει ενιαία και πανελλαδικά με απόφαση του Π.Φ.Σ. και σε ημερομηνία που αυτός θα ορίσει και μετά από έγκρισή της Γ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

· Στην περίπτωση αυτή η επί πιστώσει χορήγηση των φαρμάκων θα ξεκινήσει και πάλι εφ όσον υπάρξει απόφαση του Π.Φ.Σ. και στην ημερομηνία που αυτός θα ορίσει, απόφαση η οποία θα τεθεί στην έγκριση της Γ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

· Διεκδικούμε την εξόφληση των οφειλών του 2010 και 2011 με παράλληλη δυνατότητα συμψηφισμού των απαιτήσεων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και των υποχρεώσεων μας προς τις Δ.Ο.Υ.

Στην διάρκεια της συνεδρίασης κατατέθηκαν 3 ψηφίσματα. Το πρώτο έλαβε 3 ψήφους, το δεύτερο έλαβε 20 ψήφους και το τρίτο που αποτέλεσε και την πρόταση του προέδρου κ. Θεοδοσιάδη, έλαβε την συντριπτική πλειοψηφία των περί 400 και άνω παρευρισκομένων φαρμακοποιών.

Σημειωτέον ότι ο Φ.Σ.Θ. εκτελεί κανονικά τις συνταγές των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την προηγούμενη εβδομάδα , αμέσως μετά την απόφαση του Π.Φ.Σ.
    Στην κορυφή