ΣΕ 10 ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ


Συνάντηση πραγματοποίησαν ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχάλης Τιμοσίδης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κ. Αντώνης Δημόπουλος, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ.κ. Γεράσιμος Βουδούρης και Κωνσταντίνος Νικόλης, καθώς και εκπρόσωποι των ασφαλιστικών Ταμείων, του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, με σκοπό την αποτίμηση, την βελτίωση και τον συντονισμό των πολιτικών που σχετίζονται με την λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών.

Στην συνάντηση αποφασίστηκε εβδομαδιαία συνεργασία των φορέων με την επιχειρησιακή ομάδα του Υπουργείου Υγείας για τον προσδιορισμό της τρέχουσας δαπάνης και τον εξορθολογισμό της. Επίσης, συζητήθηκε διεξοδικά η εκπόνηση κοινών δράσεων που αφορούν στην καλύτερη εφαρμογή των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, τη βελτίωση των σχέσεων των εμπλεκόμενων φορέων με το Υπουργείο Υγείας, καθώς και τη διακίνηση και τις ελλείψεις των ακριβών φαρμάκων.

Ήδη, εντοπίσθηκαν 10 γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ οι οποίοι υπερσυνταγογραφούσαν, χωρίς να αποδεικνύεται η αναγκαιότητα των φαρμάκων που χορηγούσαν. Στους συγκεκριμένους γιατρούς επιβλήθηκαν οι χαμηλότερες ποινές δεδομένου ότι πρόκειται για την έναρξη του συστήματος ελέγχου.

Στους 10 γιατρούς αφαιρέθηκε το συνταγολόγιο, καθώς και οι κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για ένα μήνα, ενώ έχουν ενημερωθεί σχετικά και τα συλλογικά όργανά τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Υφυπουργός, κ. Μιχάλης Τιμοσίδης ανέφερε ότι «ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης ήταν η πολυδιάσπαση των Ταμείων. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά από την ίδρυση και τη λειτουργία του ΕΟΠΠΥ που δίνει τη δυνατότητα στενής παρακολούθησης και ελέγχου».

Για το ίδιο θέμα ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, κ. Γεράσιμος Βουδούρης επισήμανε ότι στο πλαίσιο της συγκράτησης της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά και του περιορισμού του φαινομένου της υπερσυνταγογράφησης, συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σύστημα.


    Στην κορυφή