ΣΑΛΜΑΣ: ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Σύσκεψη για το θέμα της έλλειψης φαρμάκων στην αγορά συγκάλεσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Μάριος Σαλμάς.

Στη σύσκεψη συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΕΟΦ, κ. Γιάννης Τούντας, καθώς και υπηρεσιακοί υπάλληλοι του ΕΟΦ. Ο κ. Τούντας ενημέρωσε τον Αναπληρωτή Υπουργό για τις ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί στην αγορά. Οι ελλείψεις αφορούν περίπου τριάντα (30) φαρμακευτικά προϊόντα που στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν δημιουργούν θεραπευτικό κενό, αφού κυκλοφορούν άλλα διαθέσιμα φάρμακα στην ίδια θεραπευτική κατηγορία.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει στην διάθεσή του σήμερα τις πωλήσεις των φαρμακευτικών εταιρειών για τον Οκτώβριο, καθώς και τις παράλληλες εξαγωγές που έγιναν για τον ίδιο μήνα.

Από τον έλεγχο που γίνεται, για όσα φάρμακα διαπιστωθεί ότι οι πωλήσεις τους είναι απόλυτα περιορισμένες, θα αποδοθούν ευθύνες και ο ΕΟΦ θα εισηγηθεί ποινές για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, δεδομένης της υποχρέωσης των φαρμακευτικών εταιρειών να ενημερώνουν τρείς μήνες πριν για όποιες μεταβολές που οδηγούν σε περιορισμό της διαθεσιμότητας του φαρμάκου.

Για τα φάρμακα που έχουν κανονικές πωλήσεις, θα ελεγχθούν οι φαρμακαποθήκες που κάνουν παράλληλες εξαγωγές και όπου βρεθεί να εξάγονται φάρμακα που είναι σε έλλειψη, θα επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών.

Το φαινόμενο της έλλειψης φαρμάκων, όπως προκύπτει και από ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακοποιών, είναι παγκόσμιο και έχει πολλές αιτίες.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Μάριος Σαλμάς, δεσμεύθηκε και δήλωσε ότι:

«Δεν πρόκειται να δημιουργηθεί κενό θεραπείας από έλλειψη φαρμάκων στην χώρα μας. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Οι πολίτες να αισθάνονται ασφάλεια».

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης αποφασίσθηκε η συγκέντρωση στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο σε καθημερινή βάση των ελλείψεων και η ταυτόχρονη ενημέρωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Ο ΕΟΦ αφού κάνει τον απαραίτητο έλεγχο σε εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέχρι την Δευτέρα στην ιστοσελίδα του θα ενημερώνει τους γιατρούς και τους ασθενείς για τις ελλείψεις και τις εναλλακτικές φαρμακευτικές θεραπείες.


    Στην κορυφή