Περιεδρικό απόστημα και συρίγγιο


Το περιεδρικό απόστημα είναι μια οξεία φλεγμονή στην περιοχή του πρωκτού, που προκαλείται από απόφραξη των ορθοπρωκτικών αδένων. Είναι πάθηση που συναντάται και στα δυο φύλα και σε οποιαδήποτε ηλικία μετά τη εφηβεία. Η αρχική φλεγμονή εξελίσεται σε συλλογή πύου και προκαλεί πόνο, οίδημα, ερυθρότητα και ενίοτε πυρετό. Ανοσοκατεσταλμένοι και διαβητικοί ασθενείς μπορεί να μην έχουν τα τυπικά συμπτώματα και να παρουσιάζουν βαρύτερη κλινική εικόνα.

Η διάγνωσή του περιεδρικού αποστήματος γίνεται συνήθως με κλινική εξέταση. Αποστήματα που δεν προκαλούν τυπικά συμπτώματα ή βρίσκονται σε βάθος μπορεί να απαιτούν και απεικονιστικές εξετάσεις.

Το απόστημα δεν ανταποκρίνεται σε θεραπεία με αντιβιοτικά και σπανίως παροχετεύεται αυτόματα. Έτσι, η θεραπεία του είναι χειρουργική και απαιτεί διάνοιξη, παροχέτευση και τοποθέτηση κομπρεσών στην κοιλότητα του αποστήματος ώστε αυτή να επουλωθεί από την βάση της. Η διάνοιξη του αποστήματος γίνεται υπό γενική αναισθησία, συνήθως με τομή στο δέρμα της περιοχής του πρωκτού και σπανιότερα με τομή του πρωκτικού βλεννογόνου. Σε ανοσοκατεσταλμένους και διαβητικούς ασθενείς καθώς και σε αυτούς με βαριά κλινική εικόνα (π.χ. υπόταση), χορηγούνται επίσης ενδοφλέβια αντιβιοτικά. Η παροχέτευση προκαλεί άμεση ανακούφιση από τα συμπτώματα και οι περισσότεροι ασθενείς νοσηλεύονται για λίγες μόνο μέρες.

Το περιεδρικό συρίγγιο είναι μια επικοινωνία μεταξύ του δέρματος της περιοχής γύρω από τον πρωκτό (έξω στόμιο) και του αυλού του πρωκτού (έσω στόμιο). Αποτελεί επιπλοκή του περιεδρικού αποστήματος και συναντάται σε περίπου 25% των ασθενών αυτών εντός 6 μηνών από την διάνοιξη ενός αποστήματος. Το περιεδρικό συρίγγιο μπορεί να προκαλέσει υποτροπή του αποστήματος και εκροή πυώδους υγρού από το έξω στόμιο. Η διάγνωση γίνεται με κλινική εξέταση, ενώ συρίγγια με περίπλοκη ανατομία ή σε ασθενείς με νόσο Crohn μπορεί να απαιτούν απεικονιστικές εξετάσεις (π.χ. μαγνητική τομογραφία). Η θεραπεία του περιεδρικού συριγγίου είναι χειρουργική και περιλαμβάνει αναγνώριση της ανατομίας του και διάνοιξη-παροχέτευση υπό γενική αναισθησία. Περιεδρικά συρίγγια που περιλαμβάνουν τους σφικτήρες μύς αντιμετωπίζονται με παροχέτευση με xρήση seton και σταδιακή μυοτομή. Σε ασθενείς με νόσο Crohn χορηγείται φαρμακευτική αγωγή.

Το περιεδρικό συρίγγιο είναι μια επικοινωνία μεταξύ του δέρματος της περιοχής γύρω από τον πρωκτό (έξω στόμιο) και του αυλού του πρωκτού (έσω στόμιο).

Νικηφόρος Μπαλλιάν, MBBS
Χειρουργός
www.nballian.gr

Εικόνες
1. http://drugline.org/ail/pathography/1186/
2. http://antibioticsfor.com/anorectal-anal-rectal-perianal-abscess.phtml


Διαβάστε περισσότερα άρθρα...

    Στην κορυφή