ΠΩΛΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟ ΥΛΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!


Ο Ε.Φ.Ε.Τ., ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές σχετικά με τη διακίνηση προϊόντος αρώματος οξικού οξέος, προέλευσης Λιθουανίας, το οποίο ενώ προοριζόταν ως πρώτη ύλη για βιομηχανική χρήση, βρέθηκε να πωλείται «ως έχει» στον τελικό καταναλωτή, ως τρόφιμο.

Πρόκειται για προϊόν αρώματος οξικού οξέος, περιεκτικότητας σε οξικό οξύ 70%, με την εμπορική επωνυμία «MASTINE Acto 70% E260» σε συσκευασία των 330 ml, αριθμό γραμμοκώδικα 4 770211 224194 και ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 12.10.2012.

Το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται προς τον τελικό καταναλωτή, καθώς το προϊόν είναι εξαιρετικά διαβρωτικό και τοξικό και
επομένως ο χρήστης διατρέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, εισπνοής ή κατάποσης.
Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, το συγκεκριμένο προϊόν, η απεικόνιση του οποίου αναφέρεται κάτωθι, διακινήθηκε από τις ελληνικές επιχειρήσεις «ΔΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (Εθνικής Αντιστάσεως 8, Θεσσαλονίκη) και «ΜΕΖΙΕVSKI Β.» (Χαλκιδικής 89, Θεσσαλονίκη).

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συγκεκριμένου προϊόντος από τις εν λόγω επιχειρήσεις και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν.


    Στην κορυφή