ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"


Στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» έχει εγκατασταθεί ένας από τους πλέον σύγχρονους ψηφιακούς μαστογράφους ενώ παράλληλα ψηφιοποιήθηκε και το ήδη από πενταετίας εγκατεστημένο αναλογικό σύστημα. Αμφότερα τα συστήματα μοιράζονται την ίδια διαγνωστική κονσόλα και είναι τοποθετημένα σε δύο χωριστούς ανακαινισμένους χώρους, στο ισόγειο του Νοσοκομείου (οδός Βας. Σοφίας 80 & Κ. Λούρου, στάση μετρό «Μέγαρο»).

Η βασική διαφορά της αναλογικής μαστογραφίας σε σχέση με την ψηφιακή είναι ότι στην αναλογική χρησιμοποιείται το φιλμ μόνον, ως μέσο καταγραφής των διαγνωστικών εικόνων ενώ στην ψηφιακή χρησιμοποιείται ψηφιακός ανιχνευτής και ηλεκτρονικός υπολογιστής. Το απεικονιστικό σύστημα της ψηφιακής μαστογραφίας έχει την ικανότητα να διακρίνει εξαιρετικά μικρού μεγέθους μαστογραφικά ευρήματα, όπως π.χ. οι μικροαποτιτανώσεις. Λαμβάνονται εικόνες υψηλής ανάλυσης που αυξάνουν τη διαγνωστική πληροφορία και συντελούν στην πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού. Οι εικόνες αυτές υφίστανται ψηφιακή επεξεργασία από τον γνωματεύοντα ιατρό, ούτως ώστε να αυξάνεται η διαγνωστική τους εμβέλεια αφενός και να μειώνονται οι άσκοπες επαναλήψεις αφετέρου. Τόσο η παραγόμενη εικόνα, όσο και οι μαστογραφίες σε ψηφιακό μέσο (π.χ. CD) που προσκομίζονται από τις εξεταζόμενες, αποθηκεύονται ηλεκτρονικά και διατηρούνται αναλλοίωτες επ΄άπειρον για ενδεχόμενη συγκριτική μελέτη. Πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι με την ψηφιακή μαστογραφία στο σύνολο των εξεταζομένων γυναικών, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της δόσης της ακτινοβολίας.

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι εξέταση εκλογής για τις γυναίκες ηλικίας από 35 έως 55 ετών και τις γυναίκες με πυκνούς μαστούς.

Η διάγνωση των μαστογραφιών γίνεται από τους κ.κ. Θάνο Χαλαζωνίτη Συντονιστή Διευθυντή του Εργαστηρίου, Κώστα Καραμάνο και Ελένη Φειδά Διευθυντές Ακτινοδιαγνωστικής. Η λήψη των μαστογραφιών γίνεται από πιστοποιημένους (από την εταιρεία GE) τεχνολόγους-ακτινολόγους του Εργαστηρίου.

Η ψηφιακή μαστογραφία κοστολογήθηκε από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας με το ποσό των 80 ευρώ, ενώ η ψηφιοποιημένη μαστογραφία καλύπτεται από όλα τα ταμεία. Ψηφιακές μαστογραφίες εκτελούνται κάθε εργάσιμη ημέρα σε πρωινή βάση και κάθε απόγευμα εκτός των γενικών εφημεριών του Νοσοκομείου.

Ραντεβού κλείνονται με απευθείας επικοινωνία με το Εργαστήριο στα τηλ. 210-7707071, 210-3381170. 210-3381171 και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1535.


    Στην κορυφή