ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΑΥΡΙΟ Η ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΝΟΣΗΛΙΑ


Υπογράφηκε από τον Υπουργό και προωθείται τη Δευτέρα στο συναρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η νέα ΚΥΑ για τα ΚΕΝ Κλειστά Ελληνικά Νοσήλια) στο ΕΣΥ. Όλα τα ΚΕΝ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, υποκοστολογήθηκαν ή παρέμειναν σταθερά, με συνολική μείωση άνω του 10% μεσοσταθμικά (ετήσια βάση), με στόχο να ισχύουν από 1/1/2012.

Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

"Στην επίπονη εργασία βελτίωσής τους (το τελευταίο 3μηνο) συμμετείχαν, υπό το συντονισμό του Γ.Γ. ΥΥΚΑ, 25 ιατρικές ομάδες των 25 μεγάλων κατηγοριών-ειδικοτήτων των ΚΕΝ για διορθώσεις στην ονοματολογία κ.α., επιτροπές ειδικών για τη κοστολόγηση και τις αντιστοιχίσεις των ΚΕΝ με ICD-10 και Ιατρικές Πράξεις (αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας), η ΕΣΔΥ, η ΕΠΥ, Δ/τές Νοσοκομείων του ΕΣΥ (για την κοστολόγηση), ενώ λήφθηκαν υπόψη δεδομένα από άλλες χώρες (Αυστραλία, Γερμανία, Σουηδία).

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ανωτέρω για την επιστημονική και συστηματική δουλειά τους και να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι όλοι οι ασφαλισμένοι σε ΦΚΑ ή οι έχοντες βιβλιάριο απορίας δεν θα καταβάλουν αμοιβή για ΚΕΝ, που θα υποβάλλονται στους ΦΚΑ. Η συμφωνία χρηματοδότησης των νοσοκομείων του ΕΣΥ με τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών (μέσω του κοινωνικού προϋπολογισμού) καλύπτει τη δαπάνη νοσηλίων στο ΕΣΥ για το 2012 με βάση τα ΚΕΝ, των οποίων η σωστή εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα εξορθολογισμού και ελέγχου των δαπανών και των εσόδων των νοσοκομείων και των ΦΚΑ, ενώ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση του κλινικού έργου.

Η προσπάθεια θα συνεχισθεί με τη δημιουργία το 1ο 3μηνο 2012 πιο εξειδικευμένων κατευθυντήριων οδηγιών ανά ΚΕΝ στα Φάρμακα, τις Ιατρικές Πράξεις, τα Υλικά και το λοιπό λειτουργικό κόστος από ΕΟΦ και ΕΠΥ, καθώς και την ΕΣΔΥ (παρακολούθηση, υποστήριξη, εκπαίδευση, προτάσεις αναθεώρησης, κ.λ.π.)".


    Στην κορυφή