ΠΡΟΩΡΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ" ΒΟΛΟΥ


Ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, υλοποιώντας τη δέσμευσή του, σε πρόσφατη απάντηση σχετικής ερώτησης κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή (ΒτΕ), αποφάσισε την πρόωρη λύση της θητείας του Διοικητή του Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο», αρμοδιότητας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, αζημίως για το Δημόσιο.


    Στην κορυφή