ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ


Ο ΙΣΑ ενόψει της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τις συνταγογραφήσεις λόγω της απεργιακής κινητοποίησης των φαρμακοποιών προς διευκόλυνση των ιατρών προτείνει τα κάτωθι:

"Όταν προσέλθει ο ασθενής στο ιατρείο προκειμένου να αλλαχθεί η ημερομηνία της συνταγής, να γίνεται κανονικά η καταχώρησή του στο βιβλίο ασθενών ως επίσκεψη με την σημείωση παρατήρησης ότι πρόκειται για αλλαγή ημερομηνίας της συνταγής λόγω της απεργίας των φαρμακοποιών. Παράλληλα θα εκδίδεται από τον ιατρό αθεώρητη Α.Π.Υ με την ένδειξη δωρεάν και την ίδια ως άνω αιτιολογία".


    Στην κορυφή