ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ


Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης «Ν.ΠΡΟΒΗΣ ΑΕ» (ΒΙ.ΠΕ. Λουτρακίου) έως την αποκατάσταση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν αποφάσισαν να προχωρήσουν οι επιθεωρητές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου του ΕΦΕΤ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, προχώρησαν στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης «Ν.ΠΡΟΒΗΣ ΑΕ» (ΒΙ.ΠΕ. Λουτρακίου) έως την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Η λήψη του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της ανωτέρω επιχείρησης έγινε με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς κατά τους πραγματοποιηθέντες ελέγχους διαπιστώθηκαν σοβαρές αποκλίσεις και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας τόσον όσον αφορά στη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και στην ανίχνευση του παθογόνου βακτηρίου πυοκυανικής ψευδομονάδας (Pseudomonas Aeruginosa) σε εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό με την εμπορική επωνυμία «Φυσικό Μεταλλικό νερό ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΡΟΒΗΣ», όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ.

Υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τις παρτίδες προϊόντος με την εμπορική επωνυμία «Φυσικό Μεταλλικό νερό ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΡΟΒΗΣ», σε συσκευασία των 1,5 l, με ημερομηνίες λήξης Λ 17.8.2013, Λ 18.8.2013 και Λ 20.8.2013 δεν πρέπει να τις καταναλώσουν.

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Γιάννης Μίχας, δήλωσε: «Η προστασία της υγείας των καταναλωτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μου και στην κατεύθυνση αυτή κινούμαστε κάθε φορά που εντοπίζονται προϊόντα που μπορεί να τη θέσουν σε κίνδυνο. Οι υπηρεσίες του ΕΦΕΤ αξιολογούν μεθοδικά τα ευρήματα που εντοπίζονται και προβαίνουν σε άμεσες ενέργειες όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.»
    Στην κορυφή