ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΨΟΥΣ 637.500 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΕΤ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Στην επιβολή 130 προστίμων ύψους € 637.500 προχώρησε το τελευταίο τρίμηνο ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ενώ τα πρόστιμα επιβλήθηκαν μετά από ελέγχους κλιμακίων των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Φ.Ε.Τ. σε επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων σ’ ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.


Οι κυριότερες παραβάσεις που κατέγραψαν οι ελεγκτές του ΕΦΕΤ αφορούσαν (το ποσοστό αναφέρεται στο σύνολο των καταγεγραμμένων παραβάσεων) :

 • στη διακίνηση και εμπορία ακατάλληλων – μη ασφαλών τροφίμων σε ποσοστό της τάξης του 28 %.
 • στη διαπίστωση ανεπαρκούς επιπέδου υγιεινής στους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των τροφίμων - ποσοστό 16,6 %
 • στην ανυπαρξία ή στην ανεπαρκή εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου - ποσοστό 14 %
 • στην έλλειψη άδειας λειτουργίας – ποσοστό 12 %
 • στην ανεπάρκεια στον εξοπλισμό και στις υποδομές – ποσοστό 8,6%


Σε ό,τι αφορά το είδος των επιχειρήσεων που διαπιστώθηκε να έχουν υποπέσει σε παραβάσεις πρόκειται κυρίως για (το ποσοστό αναφέρεται στο σύνολο των ελεγχθέντων καταστημάτων) :


 • Καταστήματα μαζικής εστίασης σε ποσοστό της τάξης του 24,6 %
 • Σούπερ μάρκετ σε ποσοστό 18,5 %
 • Επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων σε ποσοστό 10,7 %
 • Κρεοπωλεία – ιχθυοπωλεία σε ποσοστό της τάξης του 9,2 %
 • Αρτοποιεία – ζαχαροπλαστεία σε ποσοστό 8,5 %
 • Εταιρείες αποθήκευσης και διανομής τροφίμων σε ποσοστό 5,3 %
 • Βιομηχανίες σε ποσοστό 3 %

Για όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία, υπήρξε παραπομπή στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Γιάννης Μίχας τόνισε ότι : «Στον ΕΦΕΤ συνεχίζουμε στον δρόμο που έχουμε χαράξει από την πρώτη στιγμή, αυτόν της σκληρής και υπεύθυνης δουλειάς στην υπηρεσία του πολίτη – καταναλωτή, με στόχο να αποκαλύψουμε στρεβλώσεις, να αναδείξουμε κακώς κείμενα, να απομονώσουμε και να περιθωριοποιήσουμε πρακτικές που βλάπτουν το υγιές εμπόριο, θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, πλήττουν τον συμπολίτη μας καταναλωτή. Αγωνιζόμαστε με όλες τις δυνάμεις, γιατί οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι αγοράζουν. Γιατί οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι πληρώνουν και γιατί πληρώνουν, όσο πληρώνουν. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα που γιγαντώνεται σε περίοδο οικονομικής κρίσης να είναι και να αισθάνονται ασφαλείς για τα προϊόντα που αγοράζουν και καταναλώνουν. Για τον λόγο αυτό οι έλεγχοι μας θα γίνουν ακόμη πιο εντατικοί προς κάθε κατεύθυνση».

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις να τηρούν την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Παράλληλα, διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν συστηματικά και στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα με τις επιχειρήσεις και τα επιβληθέντα πρόστιμα.


    Στην κορυφή