ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΑΣ


"Οριστικό επιχειρηματικό τέλος θα σημάνει για τις εταιρείες- Μέλη του ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας, εφόσον συμπεριληφθούν στο PSI+ τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που υποχρεώθηκαν να λάβουν τα μέλη του ΣΕΠ, ως αποπληρωμή των οφειλών των νοσοκομείων για τα έτη 2008 – 2009. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα ομόλογα περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19% ο οποίος έχει ήδη αποδοθεί στο κράτος από τις εταιρείες τον επόμενο μήνα από την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου. Παράλληλα, έχει αποδοθεί και ο αντίστοιχος φόρος Εισοδήματος. Επισημαίνουμε λοιπόν τις καταστροφικές συνέπειες αλλά και τις παρενέργειες σε νομικό επίπεδο που θα προκύψουν αφού θα πρέπει να επιστραφούν ο ΦΠΑ 19% και ο φόρος εισοδήματος που είχαν ήδη πληρωθεί από το 2008 και 2009! "Τα παραπάνω επισημαίνει ο Σύνδεσμος Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας υπογραμμίζοντας οτι:

"Είναι βέβαιο ότι οι εταιρείες δεν θα καταφέρουν να αντέξουν το βάρος της ζημιάς καθώς τα Μέλη κατέχουν πάνω από μισό δις ομολόγων με λήξη 2012 – 2013, και έτσι θα υποχρεωθούν να διακόψουν τη λειτουργία τους. Υπολογίζεται ότι πάνω από τις μισές επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε κλείσιμο ενώ πάνω από 2.500 εργαζόμενοι θα οδηγηθούν στην ανεργία!

Επίσης, τα περισσότερα από τα εν λόγω ομόλογα έχουν δοθεί ως εγγύηση (collateral) για τη λήψη δανείων σε τράπεζες. Ως εκ τούτου η απομείωση της αξίας τους θα στερήσει κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης, με άμεσο αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη ρευστότητας των εταιρειών και τις τεράστιες ελλείψεις υλικών για τα δημόσια νοσοκομεία.
Ο ΣΕΠ Επιστημών και Υγείας τονίζει για τελευταία φορά ότι, «Οι εταιρείες Μέλη μας σεβόμενοι και αντιλαμβανόμενοι τα τεράστια οικονομικά προβλήματα της χώρας, αποδέχτηκαν τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου όχι ως μια επενδυτική επιλογή, αλλά για να βοηθήσουν από την πλευρά τους στην επίλυση του τεράστιου δημοσιονομικού ελλείμματος, μεταθέτοντας τις οφειλές του κράτους για μια τετραετία. Τα συγκεκριμένα ομόλογα δεν έχουν κόστος εξυπηρέτησης και δεν στοιχίζουν στο ελληνικό Δημόσιο καθώς δεν έχουν καμία απόδοση. Με την κίνηση της ανταλλαγής, αυτή τη φορά, είναι βέβαιο ότι η βιωσιμότητα του μεγαλύτερου ποσοστού των εταιρειών θα πληγεί ανεπανόρθωτα και θα δημιουργήσει τεράστιες και καταστροφικές παρενέργειες στη δημόσια Υγεία, στους εργαζομένους του κλάδου, στο ίδιο το κράτος και το τραπεζικό σύστημα.''


Σχετικά με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών & Υγείας (ΣΕΠ):

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών & Υγείας, είναι ο μεγαλύτερος και παλαιότερος πανελλαδικός Σύνδεσμος των εταιριών, που διακινούν Επιστημονικά και Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (δηλαδή κάθε είδους υγειονομικό υλικό πλην φαρμάκων) στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ιδρύθηκε το 1986 και περιλαμβάνει σήμερα 180 μέλη, τα οποία απασχολούν πάνω από 5.000 εργαζομένους.

Περισσότερα στοιχεία στο δικτυακό τόπο του Συνδέσμου: http://www.hellasmes.gr


    Στην κορυφή