ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ PSI+


Σε συνέχεια της κατάθεσης της δημόσιας πρότασης στους ομολογιούχους, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, για την ανταλλαγή των ομολόγων τους και την ανακοίνωση των επιλέξιμων ομολόγων για το πρόγραμμα ανταλλαγής, τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών & Υγείας (ΣΕΠ) τονίζουν ότι δεν αποδέχονται την ένταξη των ομολόγων με τα οποία πληρώθηκαν τα χρέη των ετών 2008 & 2009 στο πρόγραμμα ανταλλαγής PSI+.
Επιπλέον, ο ΣΕΠ επισημαίνει ότι τα μέλη του Συνδέσμου θα στραφούν νομικά για τη διεκδίκηση της πλήρους εξόφλησης των νόμιμων απαιτήσεών τους.

Πιο συγκεκριμένα, στα επιλέξιμα ομόλογα περιλαμβάνονται τα ειδικού τύπου, άτοκα ομόλογα που υποχρεώθηκαν να λάβουν οι προμηθευτές του ΕΣΥ για τις υποχρεώσεις των ετών 2008-2009, τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο αδυνατούσε να εξοφλήσει με άλλο τρόπο. Ο ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας με πρόσφατες ανακοινώσεις έχει ήδη γνωστοποιήσει στους αρμόδιους φορείς αλλά και στο κοινό, τις καταστροφικές συνέπειες τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους εργαζομένους, που θα είχε η ενδεχόμενη ένταξη στο πρόγραμμα ανταλλαγής PSI+ των ειδικών αυτών ομολόγων που δεν ήταν επενδυτική επιλογή των εταιρειών αλλά υποχρεωτική αποδοχή που βοήθησε όμως σημαντικά το Ελληνικό Δημόσιο να μεταθέσει για μια τετραετία τις υποχρεώσεις του. Τα ομόλογα αυτά είναι τα μοναδικά από τα επιλέξιμα που δεν έχουν απόδοση (τόκους) επομένως δεν επιβαρύνουν με κόστος εξυπηρέτησης το Ελληνικό Δημόσιο. Να σημειωθεί επιπλέον ότι στα ομόλογα αυτά που σήμερα «κουρεύονται», περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 19% που έχει ήδη καταβληθεί και οι αντίστοιχοι φόροι (εισοδήματος, ειδικές εισφορές κλπ).

Οι εταιρείες-μέλη του ΣΕΠ Επιστημών και Υγείας δηλώνουν ότι για τους παραπάνω λόγους, «Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε την εθελοντική ένταξη των συγκεκριμένων ομολόγων στην επιδιωκόμενη ανταλλαγή ομολόγων PSI+ και σε περίπτωση υποχρεωτικής ένταξής τους, θα εξαντλήσουμε κάθε ένδικο μέσο για την πλήρη εξόφληση των παλαιών αυτών απαιτήσεων, σε συνδυασμό με τα χρέη των ετών 2010 και 2011 που ακόμη παραμένουν απλήρωτα. Οι εταιρείες που οδηγούνται σε οικονομική καταστροφή και οι εργαζόμενοί τους σε ανεργία, από την ένταξή τους στο PSI+, θα στραφούν νομικά κατά του Δημοσίου, διεκδικώντας την πλήρη αποπληρωμή των οφειλών που εξοφλήθηκαν με τα συγκεκριμένα ομόλογα, αλλά και των τόκων υπερημερίας. Τα νομικά θέματα που ανακύπτουν από την ένταξη των συγκεκριμένων ομολόγων είναι πιθανό να προκαλέσουν νομικές επιπλοκές, που μπορούν να θέσουν ακόμη και σε αμφιβολία την επιτυχία του όλου εγχειρήματος.»


    Στην κορυφή