ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Υ.Υ.Κ.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ


Σε συνέχεια την ανακοίνωσης του υπουργείου Υγείας σχετικά με τις προμήθειες των δημόσιων νοσοκομείων, ο Σύλλογος Προμηθευτών ανακοινώσε:

1. Σε ό,τι αφορά τη δήλωση του υπουργείου σχετικά με τα 600 εκ. τα οποία έλαβαν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ το 2010 από τα ασφαλιστικά ταμεία και τα 600 εκ. που τους διαβιβάσθηκαν στις αρχές του 2011, για το 2010, με τα οποία πλήρωσαν το α΄ εξάμηνο του 2010, οι εταιρείες-μέλη του ΠΑΣΥΠΟΥ ρητά δηλώνουν ότι έχουν εισπράξει από ελάχιστα νοσοκομεία τα οφειλόμενα του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2010. Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται στο συνημμένο πίνακα.

2. Κατά τα άλλα, ο Σύλλογος κρίνει απόλυτα θετική την ανακοίνωση περί έγκρισης και διαβίβασης στις αρμόδιες ΥΔΕ των επιχορηγήσεων
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011, αλλά καθώς τέτοιες δηλώσεις έχουν επαναληφθεί πολλάκις στο παρελθόν, διατηρεί τις επιφυλάξεις του.

3. Σχετικά με τη συνάντηση των Γ.Γ. Οικονομικών και Υ.Υ.Κ.Α. για τις υποχρεώσεις των νοσοκομείων του β΄ εξαμήνου 2010, ο ΠΑΣΥΠΟΥ αναρωτιέται ποιο είναι το πρόβλημα με το β εξάμηνο (που χρονικά ανήκει στο νέο σύστημα προμηθειών) το οποίο χρήζει ειδικής συνεννόησης για την εξεύρεση λύσης.

4. Αναφορικά με την εντολή που έχει δοθεί στην ΕΠΥ να εξετάσει τις καταγγελίες περί αγοράς υλικών με τιμές ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών, ο ΠΑΣΥΠΟΥ επισημαίνει ότι η λειτουργία του Παρατηρητηρίου είναι προβληματική στο σύνολό της και η ΕΠΥ, με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, αδυνατεί να διαχειριστεί τα προβλήματα που έχει το Παρατηρητήριο. Η ανάρτηση τιμών στο Παρατηρητήριο γίνεται χωρίς καμιά τεχνική και ποιοτική αξιολόγηση των υλικών(!) με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Ιδιαιτερότητες δε που αφορούν υλικά, όπως τα εμφυτεύσιμα ορθοπεδικά, δεν έχουν ληφθεί ποτέ υπόψη. Παράδειγμα μίας τέτοιας ιδιαιτερότητας είναι η μεταφορά υλικών από την Αθήνα σε απομακρυσμένα νοσοκομεία, διαδικασία που έχει ένα σημαντικό κόστος, το οποίο η κάθε εταιρεία ενσωματώνει στην τιμή του υλικού. Ο ΠΑΣΥΠΟΥ θέτει το ερώτημα, όταν σημείο αναφοράς είναι μια τιμή που δόθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών, πώς είναι δυνατόν η τιμή αυτή να δεσμεύει όλα τα υλικά σε όλη την Ελλάδα;

Συμπληρωματικά σημειώνεται ότι τα ορθοπεδικά υλικά χρειάζονται υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό των εταιρειών το οποίο βρίσκεται στα νοσοκομεία στα οποία γίνεται η χρήση των υλικών. Το προσωπικό αυτό έχειmεπίσης ορισμένο κόστος, πράγμα το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη από το Παρατηρητήριο.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί επίσης ότι τα εργαλεία τοποθέτησης για το ορθοπεδικό εμφυτεύσιμο υλικό δεν τα αγοράζει κανένα νοσοκομείο. Τα
μεταφέρουν οι εταιρείες όπου αυτά χρειάζονται και οι εταιρείες απορροφούν και αυτό το κόστος.

Παρ΄ όλα αυτά, όλα τα μέλη του ΠΑΣΥΠΟΥ έχουν συμμορφωθεί με το Παρατηρητήριο παρά τα όποια προβλήματα, ωστόσο κρίνεται απολύτως
απαραίτητη η επανεξέταση της λειτουργίας του.

5. Σε ό,τι αφορά την εξόφληση της περιόδου 2007-2009, ο κλάδος έλαβε
απαξιωμένα ομόλογα με ημερομηνίες πληρωμής ενός και δύο ετών, ως ρύθμιση.

Πιο συγκεκριμένα τα ομόλογα είναι απομειωμένα κατά:

  • 11% για τα χρέη του 2007
  • 24% για τα χρέη του 2008
  • 36% για τα χρέη του 2009

Επιπλέον, σχετικά με την επικείμενη ολοκλήρωση των διαγωνισμών, την ομαλοποίηση του μητρώου δεσμεύσεων, και το νέο σύστημα προμηθειών, ο ΠΑΣΥΠΟΥ έχει επανειλημμένα στο παρελθόν παρακαλέσει για την προκήρυξη διαγωνισμών από τα νοσοκομεία -χωρίς όμως να υπάρχει ακόμα η όποια ανταπόκριση- γεγονός που θα έλυνε άμεσα τα προβλήματα στις προμήθειες και θα έδινε τέλος στις παράτυπες διαδικασίες και τις ατεκμηρίωτες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, καθεστώς που διαιωνίζεται με την ανοχή του υπουργείου.

Τέλος και για άλλη μια φορά, τα μέλη του ΠΑΣΥΠΟΥ δηλώνουν ότι οι ασθενείς και η ομαλή συνέχιση των θεραπευτικών αγωγών τους αποτελούν πάντα πρωταρχικό μέλημα του Συλλόγου και προς την κατεύθυνση αυτή λαμβάνεται κάθε μέτρο για την προστασία του αγαθού της υγείας."
    Στην κορυφή