ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ


Σε ανοιχτή επιστολή τους τα μέλη των Συλλόγων προμηθευτών ΠΑΣΥΠΟΥ, ΠΑΣΠΥΤΕΝ, ΠΑΣΥΠΙΕ, ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας εκφράζουν τη διαμαρτυρία και ανησυχία τους προς τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών, αναφορικά με τα χρονίζοντα χρέη των Δημοσίων Νοσοκομείων του ΕΣΥ. Ειδικότερα αναφέρουν ότι:

"Παρά τις εξαγγελίες και τις υποσχέσεις από τους αρμόδιους φορείς, μέχρι και σήμερα εκκρεμούν οφειλές για τιμολόγια του πρώτου εξαμήνου του 2010 ενώ συγχρόνως, δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση του έτους, συσσωρεύεται ένα νέο χρέος για τα τιμολόγια του 2011.

Η παρούσα κατάσταση επιδεινώνεται λόγω και της απόλυτης αδυναμίας των τραπεζών για κάθε είδους χρηματοδότηση, ενώ και οι ξένοι προμηθευτές τηρούν αυστηρή και αδιαπραγμάτευτη στάση για την προπληρωμή των πρωτογενών και όχι μόνο υλικών! Την κατάσταση ρευστότητας των εταιρειών δυσχεραίνουν και οι δηλώσεις επιφύλαξης από την Πολιτεία για την ένταξη των άτοκων ομολόγων που κατέχουν ιδιώτες μη θεσμικοί, σε επικείμενη απομείωση.

Πιο συγκεκριμένα οι 4 Σύλλογοι επισημαίνουν, «Γνωρίζοντας πως η χώρα μας βρίσκεται σε δεινή θέση, τα τελευταία δύο χρόνια αποδεχτήκαμε τη ρύθμιση των ήδη μακροχρόνιων οφειλών των Νοσοκομείων, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζαμε και συνεχίζουμε να προμηθεύουμε τα Νοσοκομεία επί πιστώσει. Καθώς είναι πλέον αντικειμενικά αδύνατο να καλύπτουμε όχι μόνο τις βασικές ανάγκες των Νοσοκομείων, αλλά και τις δικές μας βασικές υποχρεώσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία γενικότερα, αρνούμαστε κατηγορηματικά την επί πιστώσει προμήθεια των Νοσοκομείων αλλά και οποιαδήποτε απομείωση της αξίας των ομολόγων που κατέχουμε. Τονίζουμε ότι βρισκόμαστε σε οριακό σημείο και είναι πέρα και από τις δυνατότητες αντοχής των εταιρειών μελών των Συλλόγων μας.»

Οι Σύλλογοι, με βάση τα προαναφερόμενα δεδομένα, ζητούν: ’Aμεση εξόφληση το αργότερο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2011 των τιμολογίων των
εταιριών - μελών τους τουλάχιστον μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2010.
Εφεξής συνεπή και εμπρόθεσμη εξόφληση των εκκρεμούντων τιμολογίων του 2011, ειδικά των τιμολογίων με έκδοση έως και 31 Ιουλίου 2011, τα οποία ήδη είναι απαιτητά.    Στην κορυφή