ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ 265 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ


Ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, υπέγραψε σήμερα την προκήρυξη πρόσληψης 265 επικουρικών ιατρών για την κάλυψη αναγκών των Νοσοκομείων της Περιφέρειας, του ΕΚΑΒ, των τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και του Κέντρου Δηλητηριάσεων.

Εντός των προσεχών ημερών θα εκδοθεί η προκήρυξη πρόσληψης άλλων 135 επικουρικών ιατρών για τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και τα Νοσοκομεία μεγάλων αστικών κέντρων.

Συνολικά θα προκηρυχθούν τετρακόσιες (400) θέσεις επικουρικών ιατρών, η κάλυψη των οποίων θα επιλύσει το πρόβλημα των εμφανιζομένων αναγκών κυρίως στις νοσοκομειακές μονάδες της περιφέρειας και ιδιαίτερα της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας.
    Στην κορυφή