ΠΛΗΡΩΣΗ 32 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ


Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, καλύπτονται τριάντα-δύο (32) κενές θέσεις επικουρικών ιατρών σε αντίστοιχα περιφερειακά νοσοκομεία τόσο της νησιωτικής, όσο και ηπειρωτικής Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι οι περί του λόγου πληρώσεις συμπεριλαμβάνονται στις εξήντα (60) κενές θέσεις επικουρικών ιατρών, οι οποίες είχαν επαναπροκηρυχθεί στις 11-10-2012, καθώς είχαν αποβεί άγονες λόγω της απροθυμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη σε προηγούμενο διαγωνισμό.

Επισημαίνεται ότι, παρά την τρέχουσα δυσμενή δημοσιονομική κρίση, το Υπουργείο Υγείας επιδεικνύει αμείωτο ενδιαφέρον και καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την πλήρωση κενών θέσεων ιατρών στα ως επί το πλείστον παραμεθόρια νοσοκομεία και την βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Προς αυτή την κατεύθυνση στο προσεχές μέλλον θα υπάρξει εκ νέου προκήρυξη των άγονων κενών θέσεων επικουρικών ιατρών.

Πίνακας τοποθετήσεων
    Στην κορυφή