ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ


Η αναμονή 39 μηνών για την εύρεση κατάλληλου μοσχεύματος είχε αίσιο τέλος για ασθενή, ηλικίας 57 ετών, αφού την Τετάρτη 13 Ιουνίου βρέθηκε το κατάλληλο μόσχευμα.

Ο ασθενής έπασχε από ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια και υποστηριζόταν αμφικοιλιακά (μηχανική υποστήριξη) από τον Μάρτιο 2009. Η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά. Το μόσχευμα προήλθε από δότη, ηλικίας 32 ετών.

Πρόκειται για την 5η μεταμόσχευση καρδιάς από τον κ. Πέτρο Σφυράκη και την ομάδα του σε διάστημα συνολικά τεσσάρων εβδομάδων.


    Στην κορυφή