ΠΕΦ: ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ Ο ΕΟΦ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ


Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.), ως εργασιακό και επιστημονικό σωματείο των μη εχόντων φαρμακείο φαρμακοποιών Ελλάδας, απασχολουμένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εκφράζει την έντονη ανησυχία και αντίθεση στη διαρκή υποβάθμιση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.):

"Ο Ε.Ο.Φ. είναι η κατ’ εξοχήν ανεξάρτητη, αυτοτελής οικονομικά και εξειδικευμένη επιστημονικά υπεύθυνη κρατική αρχή σε θέματα που αφορούν στην ασφαλή και αποτελεσματική διάθεση και χρήση των προϊόντων αρμοδιότητάς του δραστηριοποιείται δε σε ένα πλαίσιο πλήρως εναρμονισμένο με την Ε.Ε.:

Θεωρούμε ότι η προωθούμενη συγχώνευση του Ε.Ο.Φ. με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) είναι άνευ ουσιαστικού αντικειμένου, απαράδεκτη, και δυνητικά επιζήμια για την Δημόσια Υγεία ιδιαίτερα στην παρούσα κατάσταση που βιώνει η χώρα μας. Όλα τα κράτη-μέλη (27) της ΕΕ διαθέτουν έναν διακριτό Οργανισμό Φαρμάκων. Η συγχώνευση το μόνο που μπορεί να προκαλέσει είναι δυσχέρεια και καθυστερήσεις στις εξειδικευμένες λειτουργίες και δραστηριότητες του Οργανισμού.

Ένα επίσης πολύ σοβαρό θέμα για τον οργανισμό είναι η συνεχής αποδυνάμωση του, αφού ένας σημαντικός αριθμός έμπειρων εργαζομένων συνταξιοδοτήθηκε ή εξαναγκάστηκε σε συνταξιοδότηση χωρίς αναπλήρωση των θέσεών τους. Συνεπώς, θεωρείται αδιανόητο να ισχύσει για τον ΕΟΦ η εργασιακή εφεδρεία (απόλυση) και η κατάργηση οργανικών θέσεων στερώντας άτομα που διαθέτουν γνώση και εργασιακή εμπειρία από έναν Οργανισμό που ήδη λειτουργεί σε πολύ πιεστικά όρια και αντιμετωπίζει ένα ολοένα διευρυνόμενο και απαιτητικό αντικείμενο. Επισημαίνεται ότι η αντιστοιχία των υπαλλήλων του Ε.Ο.Φ., σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο οργανισμό κράτους-μέλους της ΕΕ, υπολείπεται σημαντικά σε αριθμό στελεχών.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η Π.Ε.Φ. εφιστά την προσοχή στο αρμόδιο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Υπουργό κύριο Αν. Λοβέρδο και στα συναρμόδια Υπουργεία να εισηγηθούν στην Κυβέρνηση και στη Βουλή:

να μην προχωρήσει στην συγχώνευση Ε.Ο.Φ. – Ε.Φ.Ε.Τ. και να αναδείξει την ανεξαρτησία και τον θεσμικό ρόλο του Ε.Ο.Φ για την απρόσκοπτη συνέχιση του μοναδικού έργου του.
να επικεντρωθεί στην ενδυνάμωση του Ε.Ο.Φ., ενισχύοντας το ήδη πληττόμενο από την οικονομική συγκυρία δυναμικό του, και όχι αποδυναμώνοντάς το με νέες περικοπές μισθών στις ήδη μειωμένες αποδοχές.
να εξαιρεθεί ο Ε.Ο.Φ. από την επαπειλούμενη εργασιακή εφεδρεία (απόλυση).

Επιπλέον, ως Π.Ε.Φ., προσβλέπουμε στην ενίσχυση και καλύτερη αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του Ε.Ο.Φ. για:
τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης
την ανάληψη καθηκόντων Κράτους-Μέλους Αναφοράς στην ΕΕ
τη διεξαγωγή αξιόπιστων κλινικών μελετών
την επιτάχυνση των διαδικασιών και άλλων δραστηριοτήτων, που θα βοηθήσουν τη χώρα μας να εξέλθει από τη δυσμενή κατάσταση που έχει περιέλθει και θα δώσουν νέες θέσεις εργασίας σε συναδέλφους φαρμακοποιούς και μη, θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των υπαρχουσών και θα προσελκύσουν νέες φαρμακευτικές μονάδες έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής".

    Στην κορυφή