ΠΑΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕΧΡΙ 12/3


Η παύση ανακοινώθηκε σήμερα στο ψήφισμα των σωματείων με τις επωνυμίες α) «Σύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας» (Σ.Ε.Π.Ε.Υ.–“HELLASMES”), β) «Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού Υλικού» (“ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ.”), γ) «Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών» (“ΠΑΣΥΠΙΕ”) που εδρεύουν στην Αθήνα και εκπροσωπούνται νόμιμα και αναφέρει τα εξής:

"Με αφορμή την υπαγωγή των εις χείρας μας ομολόγων ως «επιλέξιμων τίτλων» προς τροποποίηση, βάσει της από 24 Φεβρουαρίου 2012 πρόσκλησης του Ελληνικού Δημοσίου, σε εφαρμογή του Nόμου 4050/2012, καταγγέλλουμε την πρακτική που ακολουθείται, χωρίς κανένα πρόγραμμα και σχεδιασμό όσον αφορά στην δική μας, όλως ιδιαίτερη περίπτωση. Σε ενδεχόμενη ενεργοποίηση της αναγκαστικής διαδικασίας που προβλέπεται με πρόσχημα την προστασία του υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος, ο χώρος της υγείας στην χώρα μας οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη ερήμωση, αφού η πλειοψηφία των επιχειρήσεών μας θα κλείσει. Σημειώνουμε ότι τα άτοκα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία ουσιαστικά δοθήκαν, βάσει του Νόμου 3867/2010, από το Ελληνικό Δημόσιο έναντι των ληξιπρόθεσμων αξιώσεών μας των ετών 2008 και 2009 από τα Νοσοκομεία, παραιτούμενοι των νόμιμων απαιτήσεών μας για τόκους συνολικού ύψους πάνω από 40%, περιλαμβάνουν ΦΠΑ, φόρους και ειδικές εισφορές που έχουμε ήδη καταβάλλει και ανέρχονται συνολικά σε ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ το κεφάλαιο των επιχειρήσεών μας, με αποτέλεσμα ενδεχόμενο «κούρεμά» τους να οδηγεί μαθηματικά σε πλήρη αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας μας.

Επιπλέον καταγγέλλουμε την τακτική των μεθοδεύσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τις υποσχέσεις για την αποπληρωμή των συσσωρευμένων χρεών προς τον κλάδο μας των ετών 2010 και 2011. Πέραν των ηχηρών υποσχέσεων του ΥΥ&ΚΑ, περί άμεσης και πλήρους αποπληρωμής ως το τέλος του Ιανουαρίου 2012, αλλά και ιδιαίτερα των διαβεβαιώσεων του Υφυπουργού κου Τιμοσίδη και του Γενικού Γραμματέα κου Πολύζου την 4η Ιανουαρίου περί πλήρους αποπληρωμής των οφειλών του έτους 2010 και των 7 πρώτων μηνών του 2011, που συγκεκριμενοποιήθηκε ρητά στις 9 Ιανουαρίου με την αναφορά σε συγκεκριμένα εντάλματα και ποσά ύψους €392 εκ., τίποτε δεν έχει γίνει αν και έχουν περάσει δύο μήνες.

Κατόπιν των παραπάνω, και λόγω της οικονομικής ασφυξίας στην οποία έχουμε οδηγηθεί, οι επιχειρήσεις-μέλη των Συλλόγων μας δηλώνουμε απερίφραστα ότι βρισκόμαστε πλέον σε πλήρη αδυναμία να συνεχίσουμε τη λειτουργία των επιχειρήσεών μας και εξουσιοδοτούμε τα ΔΣ να κηρύξουν από αύριο Τρίτη 6/3/2012, την παύση παροχής υπηρεσιών και υλικών από τις επιχειρήσεις μας προς τα Νοσοκομεία, μέχρι την 12η Μαρτίου, 2012, με την ελπίδα ότι θα εξευρεθεί λύση στα προαναφερόμενα προβλήματα και θα εξαιρεθούν τα ομόλογα μας από την διαδικασία ενεργοποίησης των ρητρών συλλογικής δράσης. Σε διαφορετική περίπτωση εξουσιοδοτούνται τα ΔΣ των Συλλόγων να κηρύξουν την συνέχιση των αναστολών και να προβούν στις απαραίτητες συλλογικές δράσεις μέχρι επίλυσης του προβλήματος.

Οι προμηθευτές του ΕΣΥ αντιλαμβάνονται πλήρως ότι στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, επιβάλλεται η επιτυχία της αναδιάρθρωσης του χρέους για την αποφυγή της χρεωκοπίας αλλά η κατάρρευση της δημόσιας υγείας από την έλλειψη αγαθών και υπηρεσιών, θα είναι εξίσου καταστροφική για τον Έλληνα πολίτη."    Στην κορυφή