ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΧΟΥΝΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ


Παρέμβαση στο «προσχέδιο» του νομοσχεδίου για τις μεταμοσχεύσεις που έχει κοινοποιήσει η κυβέρνηση, κάνει ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην ερώτησή του, ο έλληνας ευρωβουλευτής εκφράζει την διαφωνία με ουσιώδη σημεία του προσχεδίου για τα οποία υποστηρίζει ότι κρύβουν
κινδύνους «εμπορευματοποίησης της ανθρώπινης ύπαρξης και ανάγκης».

Πιο συγκεκριμένα στην ερώτησή του αφού αναφέρεται στο γεγονός ότι στο προσχέδιο επιτρέπεται αφενός «η δωρεά οργάνων από «εξ αγχιστείας συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού» αλλά και από πρόσωπα «συναισθηματικά συνδεόμενα» με τον ασθενή λήπτη» και αφετέρου ότι «θεσπίζει την «εικαζόμενη συναίνεση» αν δεν υπάρχει αντίθετη δήλωση χωρίς όμως όρους και προϋποθέσεις που να αποτελούν ασφαλιστικές δικλείδες» τονίζει ότι αυτές οι περιπτώσεις ευνοούν «αγοροπωλησία οργάνων» και ενισχύουν την ζώσα μεταμόσχευση σε αντίθεση με την πτωματική η οποία είναι η βασική διακηρυγμένη κατεύθυνση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της ΕΕ». Στη συνέχεια της ερώτησής του σημειώνει ότι τα παραπάνω σε συνάρτηση με το γεγονός ότι εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσα από το ίδιο νομοσχέδιο, η άδεια για αφαίρεση οργάνων σε ιδιωτικές κλινικές» κρύβει τεράστιους κινδύνους εμπορευματοποίησης της ανθρώπινης ύπαρξης και ανάγκης και αφήνει ανοιχτή την πόρτα για ανάπτυξη του «trafficking» ανθρωπίνων οργάνων.

Τέλος ζητά από την Επιτροπή να παρέμβει για να γίνουν σεβαστά τα άρθρα 13 (1) και 14 της οδηγίας 2010/45/ΕΚ με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη «να εξασφαλίσουν ότι οι δωρεές ανθρώπινων οργάνων από νεκρούς ή ζώντες δότες γίνονται εθελοντικά και χωρίς αμοιβή.» και ότι «Η αφαίρεση οργάνων πραγματοποιείται μόνο μετά τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις συναίνεσης, έγκρισης ή τις απαιτήσεις σχετικά με την έλλειψη αντιρρήσεων»


    Στην κορυφή