ΠΑΡΕΜΒAΣΗ ΕΦΕΤ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ


Ο ΕΦΕΤ, οπως ανακοινωσε σημερα, έχει γίνει αποδέκτης πληθώρας αιτημάτων από εκπροσώπους των παραγωγικών κλάδων για την τροποποίηση των άρθρων 88-91 του Κ.Τ.Π. που αναφέρονται στα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και της καινοτομίας που έχει επέλθει στον κλάδο.

Με το συντονισμό του ΕΦΕΤ συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με στόχο την αναθεώρηση των άρθρων 88-91 του Κ.Τ.Π. Στην ομάδα που συγκροτήθηκε συμμετείχαν εκπρόσωποι των αρμοδίων αρχών και των επιχειρήσεων τροφίμων.
Συγκεκριμένα συμμετείχαν εκπρόσωποι:
Του ΕΦΕΤ
Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Του Γενικού Χημείου του Κράτους
Του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ)
Του Συνδέσμου για την Προστασία και την Ανάπτυξη της Ελληνικής Παραγωγής –Εμπορίας και Μεταποίησης Κρέατος Βορείου Ελλάδας (ΣΠΑΚΒΕ)

Οι σημαντικότερες αλλαγές που εισάγονται με την νέα πρόταση είναι οι εξής:
Αναθεωρείται ο τρόπος κατηγοριοποίησης των προϊόντων με βάση το κρέας και των παρασκευασμάτων κρέατος.
Διευκρινίζονται θέματα επισήμανσης των προϊόντων που αναφέρονται στις κατηγορίες αυτές.
Καθορίζονται τα επιτρεπόμενα συστατικά και πρόσθετα, καθώς και ειδικές προδιαγραφές για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζουν εθνικό ενδιαφέρον (γύρος, σουβλάκι, κλπ) .
Γίνεται καταγραφή ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντική κατοχύρωση των προδιαγραφών παρασκευής τους.
Το σχέδιο των αναθεωρημένων άρθρων 88-91, αναρτάται προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση μέχρι την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011, αποστέλλοντας τα σχόλιά τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dae@efet.gr ή εναλλακτικά μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: ΕΦΕΤ/Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων, Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Αθήνα 11526
Το προς διαβούλευση σχέδιο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ www.efet.gr και συγκεκριμένα στην ενότητα ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Γιάννης Μίχας τόνισε ότι «Μέσα από τη διαβούλευση και τον διάλογο με τους συναρμόδιους φορείς προχωράμε στην επικαιροποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας που αφορά στα προϊόντα με βάση το κρέας και τα παρασκευάσματα κρέατος. Με την παρέμβασή μας αυτή στοχεύουμε στην ουσιαστική στήριξη και υποβοήθηση αυτού του πολύ σημαντικού κλάδου, ώστε να έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να είναι ανταγωνιστικός στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, γεγονός που πιστεύουμε ότι θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για την εθνική οικονομία, για την ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά και για την ασφάλεια των καταναλωτών».


    Στην κορυφή