ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Σήμερα Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011 παραδόθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ο κατάλογος των συνταγογραφούμενων φαρμάκων που αποζημιώνονται από τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τον Νόμο διαδικασιών και ενσωματώθηκε στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , κ. Α. Λοβέρδου και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γ. Κουτρουμάνη, η οποία προωθείται σήμερα για δημοσίευση.

Ο κατάλογος , που έχει συνταχθεί από την Ειδική Επιτροπή της Λίστας, περιέχει 5.500 φάρμακα τα οποία είναι κατηγοριοποιημένα σε 14 μεγάλες θεραπευτικές κατηγορίες κατά το σύστημα ATC.


    Στην κορυφή