ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ


Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών αποφάσισε την πραγματοποίηση κινητοποίησης, υλοποιώντας τις αποφάσεις της Γ.Σ. των Αντιπροσώπων του στις 10 και 11/11/2012, για μεν την Περιφέρεια, με συγκέντρωση την Παρασκευή, 30/11/2012, στις κατά τόπους υγειονομικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα Περιφερειακά Τμήματά του, και για την Αττική, την Δευτέρα, 3/12/2012 και ώρα 10.00 στα κεντρικά γραφεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Κηφισίας 39, Μαρούσι.

Τα αιτήματα της κινητοποίησης είναι:

- Τροποποίηση του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 3054/΄Β/18.11.2012), με τον οποίο ευνοούνται τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης και προβλέπεται η μείωση της φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας από 20€ σε 15€

- Άμεση καταβολή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ από τον Ιούνιο και τήρηση του όρου της σύμβασης για εξόφληση εντός 60 ημερών

- Καταβολή της παρακράτησης του 10% μέχρι σήμερα και κατάργηση του μέτρου αυτού, αφού η εκκαθάριση των παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας γίνεται άμεσα

- Απόδοση των παλαιών χρεών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία χωρίς «κούρεμα»

- Συμψηφισμός των οφειλομένων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία με τις οφειλές των μελών μας προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

- Εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τον ΕΟΠΠΥ και τον ΕΚΠΥ για την ελεύθερη επιλογή φυσικοθεραπευτή από τον ασφαλισμένο

- Σύμβαση με όλους τους φυσικοθεραπευτές

Τα μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών θα προβούν σε αναστολή των συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από 3/12/2012 και μέχρι την αποπληρωμή των δεδουλευμένων, όπως αναφέρουν στη σημερινή τους ανακοίνωση.
    Στην κορυφή