ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ


Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος στις 31 Μαΐου και την επικείμενη αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού οι Ευρωβουλευτές κκ. Κ. Πουπάκης και Γ. Παπανικολάου κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πρόβλημα του καπνίσματος των ανηλίκων με σκοπό την αποτροπή τους από την πρόσβαση στα προϊόντα καπνού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην ερώτησή τους οι Έλληνες Ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι η αντιμετώπιση του καπνίσματος των νεαρών παιδιών οφείλει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε σοβαρής πολιτικής για τη μείωση του καπνίσματος των νέων στην Ευρώπη, δεδομένου ότι στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών φαίνεται ότι οι σχετικοί εθνικοί νόμοι είτε δεν εφαρμόζονται καθόλου, είτε εφαρμόζονται πλημμελώς. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι η πιθανή αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού αποτελεί σημαντική ευκαιρία προς αυτή την κατεύθυνση και για αυτό το λόγο θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόνοιες προστασίας των ανηλίκων από την πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα, με έμφαση στους ελέγχους και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων. Τέλος, υπογραμμίζουν ότι στη νέα Οδηγία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και ενημέρωση των λιανέμπορων και των απασχολουμένων στις εν λόγω επιχειρήσεις ώστε να μην πωλούν προϊόντα καπνού στους ανηλίκους.

Δεδομένου ότι το κάπνισμα σκοτώνει πάνω από μισό εκατομμύριο άτομα κάθε χρόνο στην ΕΕ και η Ελλάδα, σύμφωνα με στατιστικές, κατέχει τα υψηλότερα ποσοστά καπνιστών σε ολόκληρη την Ευρώπη -με το 70% των νέων να είναι καπνιστές- οι Ευρωβουλευτές θέτουν τα ακόλουθα ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Προτίθεται να συμπεριλάβει στην υπό αναθεώρηση Οδηγία για τα Προϊόντα Καπνού πρόνοιες για την αποτροπή των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού;
2. Διαθέτει στατιστικά στοιχεία για την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ανηλίκους στα κράτη-μέλη;
3. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει, την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα κράτη μέλη καθώς και την αποτελεσματικότητά του για μείωση του καπνίσματος;


    Στην κορυφή