ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ


Η Παγκόσμια Ημέρα για το παιδικό καρκίνο 15 Φεβρουαρίου έχει σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον για τις ανάγκες των παιδιών που νοσούν από καρκίνο και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Υπολογίζεται ότι, στον κόσμο, κάθε χρόνο, 250.000 παιδιά νοσούν από καρκίνο, από τα οποία μόνο ποσοστό 20% έχει δυνατότητα πρόσβασης σε σωστή ιατρική φροντίδα. Το 80% από αυτά, προέρχεται από τις αναπτυσσόμενες χώρες, στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα διάγνωσης και σωστής θεραπείας. Πάνω από 150.000 θάνατοι κάθε χρόνο, θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν υπήρχε δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και εξειδικευμένης θεραπείας σε όλα τα παιδιά.

Στην χώρα μας υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο νοσούν 280 - 300 παιδιά. Το 70% από αυτά με εξειδικευμένη θεραπεία κερδίζει τη μάχη για ζωή.

Στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας δεν υπάρχει πρόληψη, ωστόσο η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί σε ίαση τα περισσότερα παιδιά. Γι αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία:
στην εκπαίδευση των επαγγελματιών της υγείας, ώστε να είναι σε θέση να διαγνώσουν έγκαιρα τη νόσο και σωστή ενημέρωση των γονιών, ώστε να απευθύνονται έγκαιρα στα παιδιατρικά νοσοκομεία.

Οι Σύλλογοι «Φλόγα» και «Λάμψη» βρίσκονται δίπλα στις οικογένειες, μοιράζονται τους φόβους και τις αγωνίες τους και στηρίζουν με κάθε τρόπο τον αγώνα τους. Προσπαθούν να ενημερώσουν σωστά τη κοινή γνώμη για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας και να διαλύσουν τις προκαταλήψεις.

Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να ιαθεί
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη σωστή ιατρική φροντίδα, ανεξάρτητα από την εθνική, κοινωνική ή οικονομική τους κατάσταση
Τα παιδιά με καρκίνο έχουν την ανάγκη όλων μας
E-mail: info@floga.org.gr
Email: info@lampsi.org
    Στην κορυφή

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ
17/02/2020


Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για τον Καρκίνο της Παιδικής Ηλικίας (15 Φεβρουαρίου), η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου μετέχει και μοιράζεται το όραμα της Ευρώπης, για ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον για τα παιδιά με καρκίνο, όπου κανένα παιδί δεν θα πεθαίνει από καρκίνο και οι επιζώντες θα ζουν και θα συνεχίζουν την ζωή τους κανονικά.
Η ποικιλία των μορφών του καρκίνου παιδικής ηλικίας, η πολυπλοκότητα του και από κοινωνικής άποψης, αλλά και η εξάπλωσή του ώθησε τα τελευταία 50 χρόνια την διεθνή επιστημονική κοινότητα μέσα από έρευνες και συνεργασίες να προχωρήσει, σε σπουδαία επιστημονικά και κλινικά επιτεύγματα. Σήμερα μπορούμε να λέμε ότι για το 90% των νέων διαγνώσεων παιδιατρικού καρκίνου, υπάρχουν θεραπευτικές επιλογές.
Ωστόσο έχουμε ακόμα δρόμο, αφού τα καλά αποτελέσματα επιδέχονται και χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις και ο καρκίνος παιδικής ηλικίας στην Ευρώπη, και στη χώρα μας, αντιμετωπίζει ακόμη πολλές προκλήσεις.

Η ΕΛΛΟΚ συστρατεύεται, υποστηρίζει και ενθαρρύνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που απαιτούν:
- Μητρώα νεοπλασιών ειδικά για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας, για να μπορέσουν να εκτιμηθούν και καταγραφούν οι βελτιώσεις, η πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη, η καινοτομία, αλλά και οι υποτροπιάζουσες ή ανθεκτικές κακοήθειες.
- Διεπιστημονικά κέντρα αντιμετώπισης του παιδιατρικού καρκίνου, εκπαίδευση και εξειδίκευση στην παιδιατρική ογκολογία και αναγνώριση της ειδικότητας του παιδο-ογκολόγου.
- Ικανοποιητικές δημόσιες επενδύσεις για την αντιμετώπιση των ανεκπλήρωτων αναγκών των ασθενών, την προαγωγή της θεραπευτικής καινοτομίας, την επίτευξη επαρκών και καταλλήλων υποδομών, περίθαλψης και μεταθεραπευτικής υποστήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους.
- Ταχεία έγκριση και αποζημίωση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, που σήμερα αποτελεί προτεραιότητα και μια καθαρή ανάγκη, που επιτρέπει την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε παιδιά με καρκίνο σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, διαφορετικό από το κράτος-μέλος ασφάλισης, ώστε να προσφέρεται η καλύτερη δυνατή θεραπεία στα παιδιά και τους ανήλικους.
- Υποστήριξη της έρευνας και της προαγωγής υγείας μέσω κλινικών μελετών και διεθνών συνεργασιών.
- Περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων και διασφάλιση τη βιωσιμότητας του μοντέλου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Αναφοράς (ERNs), ως μια αξιόπιστη και επιλέξιμη προτεραιότητα, αφού η υψηλής ποιότητας, προσβάσιμη και οικονομικά αποδοτική υγειονομική περίθαλψη για τον καρκίνο κατά την παιδική ηλικία επιτυγχάνεται με την ενίσχυση της ενσωμάτωσης γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης και με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ασθενών, των επαγγελματιών υγείας και των υγειονομικών αρχών.
- Το δικαίωμα της οικογένειας στην συναπόφαση της θεραπευτικής αντιμετώπισης και παροχή της πληροφορίας σε γλώσσα κατανοητή από τον ασθενή και τον γονέα ή την οικογένεια.
- «Το δικαίωμα στη λήθη» που ήδη είναι νομικά κατοχυρωμένο στην Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία και ελπίζουμε η Ελλάδα να ακολουθήσει σύντομα. Με το δικαίωμα στη λήθη το άτομο με εμπειρία καρκίνου εφόσον επί δέκα χρόνια μετά τη λήξη της θεραπείας δεν είχε υποτροπή, θεωρείται «θεραπευμένο» και έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τις αρχές να διαγράψουν από τα επίσημα έγγραφα που το αφορούν ότι είχε εμπειρία καρκίνου. Το δικαίωμα στη λήθη ειδικά στα παιδιά και τους νέους επιτρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη ζωή τους για αναζήτηση εργασίας, σύναψη δανείων, ασφάλισης ζωής κα.
- Και κυρίως εξάλειψη των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε ποιοτική θεραπευτική αντιμετώπιση αλλά και των ανισοτήτων στην επιβίωση, μεταξύ των χωρών της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Σύμφωνα με στοιχεία (πηγή CHAFEA – Health Programmes Database) η διαφορά στην επιβίωση μπορεί να φθάσει έως και 30%, με τα χειρότερα αποτελέσματα να καταγράφονται στην Ανατολική Ευρώπη (παρά τη μείωση των γεωγραφικών διαφορών κατά την περίοδο 2005-2009, οι πρώην σοσιαλιστικές οικονομίες εξακολουθούν να έχουν περίπου 20% αυξημένη θνησιμότητα από καρκίνο σε παιδιά σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη)    Στην κορυφή